세상의 이치 깨우치기 – GHI NHỚ ĐẠO LÝ Ở ĐỜI

Mời mọi người luyện dịch nhé  🍀

‘성실(誠實)하지 않으면
일을 그르쳐 ‘실성(失性)’ 하고

‘지금’ 하지 않으면
언젠가는 ‘금지(禁止)’ 당할 날이 오며..

‘실상(實狀)’을 제대로 파악하지 않으면
‘상실(喪失)’의 아픔을 겪을 수 있지요..

‘체육(體育)’으로 몸을 단련하지 않으면
‘육체(肉體)’를 잃을 수 있으며,

‘관습(慣習)’을 타파하지 않으면
나쁜 ‘습관(習慣)’에 얽매여 살게 됩니다..

‘작가(作家)’로서의 기질을 보여주지 않으면,
‘가작(佳作)’도 탄생시킬 수 없으며

‘일생(一生)’을 목숨 걸고 살지 않으면
‘생일(生日)’조차 변변히 맞이할 수 없습니다..

‘세상(世上)’을 똑바로 살지 않은건
‘상세(詳細)’하게 목표를 설정하지 않았기 때문이며,

‘사상(思想)’을 똑바로 세우지 않으면
‘상사(上司)’가 되어서도 무시 당합니다..

‘사고(思考)’하지 않으면
‘고사(枯死)’당하고,

세상의 소음과 ‘단절(斷絶)’하지 않으면
인생이 ‘절단(絶斷)’날 수 있으며,

‘성품(性品)’을 곱게 가꾸지 않으면
‘품성(品性)’마저 망가지죠..

‘문인(文人)’들의 세계를 파고들지 않으면,
‘인문(人文)’의 세계로 진입할 수 없으며,

‘성숙(成熟)’의 시간을 마련하지 않으면
절대로 사람이 ‘숙성(熟成)’되지 않습니다..

‘수고’하지 않으면
‘고수(高手)’가 될 수 없으며,

‘변주(變奏)’하는 즐거움을 맛보지 못하면,
‘주변(周邊)’에서 영원히 서성거릴 수 있습니다..

‘자살’을 거꾸로 읽으면 ‘살자’가 되고,
‘역경’을 거꾸로 읽으면 ‘경력’이 되며
‘인연’을 거꾸로 읽으면 ‘연인’이 됩니다..

그리고
‘내 힘들다’를 거꾸로 읽으면
‘다들 힘내’가 되지요..

모든 것은
어떻게 생각하느냐에 달려있는것 같습니다. .

_옮긴글_

Dịch:

Nếu không ‘thành thật’ (성실seong-sil)
Làm hỏng việc tốt thì ‘mất trí’ (실성sil-seong)

Nếu không làm ‘bây giờ’ (지금ji-geum) 
Đến một ngày nào đó sẽ bị ‘cấm đoán’ (금지geum-ji).

Nếu không nắm bắt được ‘thực tế’ (실상sil-sang),
Có thể chịu đựng nỗi đau ‘mất mát’ (상실sang-sil).

“Nếu không khổ luyện bằng ‘thể dục’ (체육je-yuk),
Có ngày mất đi ‘thể xác’ (육체yuk-je),

Nếu không phá vỡ ‘tập quán’ (관습kwan-seub)
Rồi sẽ bị ‘thói quen’ (습관seub-kwan) xấu ràng buộc.

Nếu không thể hiện được bản chất của một ‘nhà văn’ (작가jak-ka),
Tạo ra ‘giai phẩm’ (가작ka-jak) làm sao được?

Nếu ‘cả đời’ (일생il-saeng) không mạo hiểm bản thân
Thậm chí không thể đón ‘sinh nhật’ (생일saeng-il) một cách dễ dàng.

Người ta không sống đúng với ‘thế gian’ (세상se-sang) này
Bởi vì họ chưa từng đặt ra mục tiêu ‘chi tiết’ (상세sang-se).

Nếu không xây dựng được ‘tư tưởng’ (사상sang-sa)đúng đắn
Rồi cũng bị xem thường khi trở thành ‘cấp trên’ (상사sa-sang).

Nếu không có ‘sự cố’ (사고sa-go)
Thì đã gặp ‘chuyện xưa cũ’ (고사go-sa)

Nếu không ‘đoạn tuyệt’ (단절dan-jeol) với huyên náo của thế gian,
Nhân sinh có lúc bị ‘cắt đứt’ (절단jeol-dan),

Nếu không chăm chút thật đẹp đẽ cho ‘nhân cách’ (단절seong-pum) của bản thân,
Ngay cả ‘phẩm hạnh’ (품성pum-seong) cũng bị hủy hoại.

Nếu không đào sâu vào thế giới của các ‘nhà văn’ (문인 mun-in),
Cũng không thể bước vào thế giới của ‘loài người’ (인문 in-mun),

Nếu không chuẩn bị thời gian để ‘trưởng thành (성숙 seong-suk)
Không bao giờ có thể thành ‘người lớn’ (숙성suk-seong).

Nếu không nói ‘vất vả rồi' (수고 su-go)
Thì không thể trở thành ‘cao thủ’ (고수 go-su),

Nếu không thể nếm được niềm vui biến đổi (변주 byeon-ju)
Mãi mãi chỉ lẩn quẩn xung quanh (주변-ju-byeon).

Nếu đảo ngược ‘tự sát’(자살 ja-sal) thì sẽ thành ‘hãy sống’ (살자 sal-ja)
Nếu đảo ngược ‘nghịch cảnh’ (역경yeok-kyeong) thì sẽ thành ‘kinh nghiệm’ (경력 kyeonng-ryeok)
Nếu đảo ngược ‘duyên số’ (인연in-yeon) thì sẽ thành ‘người yêu’ (연인 yeon-in).


Nếu đọc ngược ‘mệt mỏi của mình’ (내 힘들다 nae-him-deul-ta)
Thì sẽ là ‘Mọi người ơi, cố lên'‘ (다들 힘내 da-deul-him-nae).

Mọi thứ trên đời
Đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn.

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
  • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
  • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
  • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
  • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.