ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Đào tạo nghề

Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chế độ đào tạo nghề giúp cho người cần tim việc có được kỹ thuật và kỹ năng cần thiết. Các ngành nghề như hàn, sửa chữa và ứng dụng máy tính, lái và bảo dưỡng xe ô tô, nấu ăn, cắt tóc vv… Người lao động có yêu cầu được đào tạo nghề chỉ cần đăng ký thông qua trung tâm hỗ trợ tuyển dụng ( jobcenter.work.go.kr), trung tâm tư vấn tổng hợp của bộ lao động( điện thoại 1544-1350),  mạng thông tin đào tạo nghề của Bộ Lao Động( www.hrd.or.kr). Phụ nữ nhập cư qua hôn nhân có thể được nhận đào tạo nghề miễn phí hoặc mất phí thông qua Viện phát triển nguồn nhân lực nữ( www. Vocation.or.kr), Hội phụ nữ.vv…

Đối tượng tham gia khóa đào tạo nghề

Người nhập cư thông qua hôn nhân phải nhập quốc tịch Hàn Quốc mới có thể đăng ký khóa đào tạo nghề. Người nhập cư thông qua hôn nhân chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc nếu đã từng đăng ký bảo hiểm lao động thì có thể sử dụng dịch vụ “ lớp dành cho người lao động tạm thất nghiệp”. Còn nếu chưa từng đăng ký bảo hiểm lao động thì có thể sử dụng dịch vụ “ lớp dành cho người thất nghiệp”.

Cách đăng ký khóa đào tạo nghề

Đến trung tâm hỗ trợ tuyển dụng và đăng ký xin việc. Nhận sự giới thiệu của cơ quan đào tạo nghề thông qua tư vấn sau đó khóa đào tạo nghề. Khi được tham gia khóa đào tạo nghề thì sẽ được trợ cấp phí giao thông, tiền ăn,vv…

 

직업훈련

한국 정부에서는 이주민들이 직업에 필요한 기술과 기능을 익히도록 직업훈련을 실시합니다. 직종은 지게차운전, 용접, 컴퓨터 활용 및 수리,  자동차 정비및 운전, 요리, 미용 등 다양합니다. 직업훈련을 받고자 하는 사람은 고용지원센터 (jobcenter. work.go.kr), 노동부 종합상담센터( 전화 1544-1350), 노동부직업훈련정보망( www.hrd.go.kr)을 통해신청하면 됩니다. 여성결혼이민자는 여성인력개발센터( www.vocation.or.kr), 여성회관 등에서 유.무상으로 직업훈련을 받을 수 있습니다.

 

직업훈련 신청 자격

결혼이민자는 한국 국적이 있어야 신청할 수 있습니다. 국적을 취득하지 못한 결혼이민자의 경우 고용보험에 가입한 적이 있으면 ‘전직 실업자 훈련을 이용할 수 있으며, 고용보험에 가입한 적이 없더라도신규 실업자 훈련을 이용할 수 있습니다.

 

직업훈련 신청방법

고용지원센터를 방문해 구직신청을 합니다. 상담을 하면서 직업훈련 기관을 추천받은 다음 직업훈련 신청을 합니다. 직업훈련을 받으면  교통비와 식비 등 수당을 받습니다.

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x