6 KỸ THUẬT ĐỌC GIÚP BẠN HỌC NHANH NHỚ LÂU

1. Kỹ thuật đọc lướt và Kỹ thuật đọc tìm ý (Skimming & Scanning) Kỹ thuật đọc lướt (Skimming) là kỹ thuật đọc nhanh và sơ lược toàn bộ cuốn sách mà không đi vào đọc cụ thể bất cứ


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.