사랑도 하면 할수록 는다 – KHI YÊU HÃY YÊU HẾT MÌNH

어리석은 사람은 사랑을 쓰면 없어지는 돈과 같은 거라고 믿는다 그래서 한번 사랑에 실패하면 다시는 회복될 수 없다고 생각한다 Người khờ khạo khi yêu Cũng giống như mất tiền Vì thất bại một lần Nghĩ sẽ không hồi phục. 그러나 현명한


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.