부사,관형사,접속사(PHÓ TỪ,GIỚI TỪ,LIÊN TỪ)

PHÓ TỪ,GIỚI TỪ,LIÊN TỪ                          부사,관형사,접속사
Bu-xa,coan-hiong-xa, chớp-xốc-xa

Rất                                                                 아주                            a-chu

Hoàn thành                                                 완전히                        oan-chơn-hi

Quá                                                                너무                           nơ-mu

Vừa mới                                                        아까                            a-ca

Cũng                                                              또                               tô

Nữa                                                                더                                tơ

Có lẽ                                                               아마                            a-ma

Nhất định                                                       반드시                        ban-tư-xi

Chắc chắn                                                      꼭                                cốc

Ngay tức khắc                                               즉시                            chức-xi

ở                                                                     에서                              ê-xơ

từ …                                                                부터                            bu-thơ

đến                                                                 까지                            ca-chi

Cùng,cùng với                                                같이                            ca-shi

Nếu,lỡ ra                                                         만약                             man-iác

Cho nên                                                          그래서                        cư-re-xơ

Tuy vậy nhưng                                               그렇지만                    cư-rớt-chi-man

Nhưng mà                                                      그런데                        cư –rơn-tê

Với,cùng với                                                   와                                oa

과                              coa

Nếu không thì                                                 안그러면                   an-cư-rơ-miơn

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x