TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 동작 – ĐỘNG TÁC

Ám hiệu                                                                      암기다

An ủi                                                                           달래다

Ăn cắp, trộm, chôm chỉa                                             훔치다

Ẩn náu, trốn tránh,                                                      감추다

Ấn xuống, đè xuống                                                   누르다

Bạc đãi, hành hạ, đối xử tệ                                        구박하다

Bãi bỏ                                                                         폐쇄하다

Bảo tồn                                                                       보존하다

Băng qua, vượt qua                                                    건너다

Ép buộc                                                                       강요하다

Bắt giữ, vây bắt                                                           검거하다

Bất bình                                                                      불평하다

Bầu ra, bốc ra                                                              뽑다

Bẻ gãy, dẹp tan,                                                          깨뜨리다

Bị máu dồn lên đầu                                                     상기하다

Bịa đặt, bịa chuỵên                                                     날조하다

Biện hộ                                                                       변호하다

Biếu tặng                                                                    바치다

Bình phẩm, luận bình                                                  논평하다

Bỏ trống, bỏ không                                                     비우다

Bó, gói, bọc, bao lại                                                    꾸리다

Bỏ, từ bỏ, bỏ rơi                                                           단념하다

Bóc ra, tách ra                                                             떼다

Bước đi                                                                       걷다

Cài đặt, lắp ráp                                                           설치다

Cãi lại, đ                                                                      대꾸하다

Cải tạo, tái thiết                                                          개조하다

Cải thiện, đổi mới                                                       개선하다

Cai trị, cai quản                                                           다스리다

Cảm động, xúc động                                                   감동하다

Cạn ly                                                                          건배하다

Can thiệp vào, xen vào                                                개입하다

Can thiệp                                                                     간섭하다

Cảnh giác, canh phòng                                               경계하다

Canh tác                                                                      경작하다

Căng thẳng                                                                  긴장하다

Cắt                                                                              자르다

Cắt, chặt,                                                                     단절하다

Cầm, nắm, bắt                                                             잡다

Cầm lên                                                                       들다

Cân nhắc                                                                     계량하다

Cân, đo lường                                                              떠보다

Cấu thành                                                                    구성하다

Có ý định                                                                    벼르다

Cô lập, cách ly                                                             차단하다

Công bố,                                                                     선포하다

Cột, buộc                                                                    매다, 묶다

Cột, buộc                                                                    결박하다

Cởi bỏ, xóa                                                                 끄르다

Cởi ra                                                                          벗다

Cuộn lại, cuốn lại                                                        구르다

Cười                                                                            웃다

Cướp máy bay, bắt cóc, bắt giam                                납치하다

Chà đạp                                                                       짓밟다

Chạy trốn, tháo chạy                                                   도망하다

Chăm sóc, trông nom                                                   간병하다, 돌보다

Chấp thuận, đồng ý                                                     수락하다

Chỉ đạo, hướng dẫn, dìu dắt                                       보도하다

Chỉ ra, vạch ra                                                             지적하다

Chi trả, cho vay,                                                          대출하다

Chi trả, trả công,                                                         치르다

Chỉ, biểu thị                                                                가리키다

Chia ra, phân tách ra                                                   갈라놓다

Chỉa vào (của ai)                                                         겨누다

Chiên                                                                           튀기다

Chìm đắm, lắng dịu, xoa dịu                                       가라앉다

Chịu đựng, kìm nén                                                    견디다

Cho mượn                                                                   빌려주다

Cho phép                                                                     허가하다

Chống lại, phản đối                                                     대립하다

Chở, chuyên chở                                                         나르다

Chơi trò chơi                                                               게임 하다

Chuẩn bị, cung cấp,                                                    갖추다

Chuyển                                                                        넘기다

Dàn hàng, bày ra                                                         나열하다

Dao động, lung lay                                                      동요하다

Dạy                                                                             가르치다

Dùng sức                                                                     힘쓰다

Dừng lại, ngưng lại                                                     멎다

Đánh lại                                                                       되받아 치다

Đánh nhẹ, gõ nhẹ                                                        두드리다

Đào, xới, khai quật lên                                                 캐다

Đâm, giã, nghiền                                                         찧다

Đậy lại                                                                         덮다

Đến đích                                                                      도착하다

Đi (tàu, máy bay)                                                        탑승하다

Đi đến,                                                                        다다르다

Đi vào                                                                         입장하다

Đi                                                                                가다

Điều dưỡng, trông nom,                                             간호하다

Điêu khắc, chạm trổ                                                    조각하다

Đo lường,                                                                    재다

Đo lường, đánh giá                                                     계측하다

Đói,                                                                             굶다

Đóng, khép                                                                 다물다

Đổ đầy, lấp đầy;                                                          메우다

Đổ lỗi                                                                          탓하다

Đỗ, đậu xe                                                                   주장하다

Đổ, rót                                                                         홀리다

Đổi, hoán chuyển                                                        교환하다

Đồng tình, thông cảm                                                 동정하다

Động viên,                                                                  격려하다

Đột kích, tấn công                                                      공격하다

Đun nóng, làm nóng                                                   가열하다

Đuổi đi                                                                         내쫓다

Đưa ra, đẩy ra                                                             내밀다

Được, trở thành                                                           되다

Gạch dưới                                                                   긋다

Gặm, nhắm,                                                                 갉다

Gặn hỏi,                                                                      따지다

Gật đầu                                                                       끄덕이다

Ghi chép, ghi vào sổ                                                   기록하다

Gọi                                                                              시키다

Giải ngũ                                                                      제대하다

Giam hãm, cầm tù                                                       감금하다

Giám sát, chỉ đạo                                                        감독하다

Gián dính (vào tường)                                                 도배하다

Giao du với, kết bạn với                                               교제하다

Giao hàng, vận chuyển                                                운송하다

Giao phó                                                                      맡기다

Giặt giũ                                                                         빨래하다

Giết, tàn sát, ám sát                                                    살해하다

Giở trò                                                                          굴리다

Giúp đỡ                                                                        돕다

Hái                                                                              따다

Hét lê                                                                          소리치다

Hoan hô                                                                      환호하다

Hoãn lại                                                                       유보하다

Học thuộc lòng                                                             낭송하다

Học thuộc                                                                   외다

Hút (thuốc)                                                                 피우다

Hứa hẹn, cam kết, cam đoan                                      기약하다

Hướng tới, hướng về                                                  항해하다

Hy sinh                                                                         희생하다

Kéo lên, múc lên, cứu vớt                                           건지다

Kéo, bơm                                                                    긷다

Kéo, lôi xuống, đạp đổ, phá hủy, tiêu diệt                   허물다

Kết thúc                                                                      끝마치다

Kêu gọi, kêu to, triệu tập, tập trung                            호출하다

Kiềm chế                                                                     가누다

Kiểm tra, thanh tra                                                      검사하다

Kiến thiết, kiến tạo, xây dựng                                      건설하다

Kiến trúc, xây dựng                                                    건축하다

Kinh nghiệm                                                               경험하다

Khai khẩn, khai phá                                                    개발하다

Khám, kiểm tra (sức khỏe)                                          검진하다

Khát                                                                            마르다

Khắc phục                                                                   극복하다

Khâu, lượt, dính tạm                                                  시치다

Khinh miệt                                                                  경멸하다

Khóa chặt                                                                   잠그다

Khoa tay, múa chân ra hiệu                                         가로젓다

Khổ cực, vất vả                                                            고생하다

Không có tình cảm                                                      비정하다

Khởi đầu, bắt đầu, bắt nguồn                                     기원하다

Khởi động, vận hành                                                  가동하다

Khuyến khích,                                                             권장하다

Khước từ, từ chối,                                                      거절하다

La mắng, quát tháo                                                     야단치다

La ó, la lên                                                                  외치다

La, hét lên                                                                   찌르다

Lạc, đi lang thang                                                       헤매다

Làm ầm ỹ, chống đối                                                   대들다

Lan truyền, đồn ra                                                       떠돌다

Lắng (nước)                                                                괴다

Lầm bầm, càu nhàu một mình                                     중얼거리다

Lật ngược                                                                   뒤집다

Liếm láp                                                                      핥다

Liên tưởng                                                                  연상하다

Lo lắng, phiền muộn, lo âu                                         걱정하다

Lôi cuốn, quyến rũ, dụ                                                 꾀다

Lôi kéo, giật                                                                끌다

Lỡ lời                                                                          실언하다

Luyện tập                                                                    복습하다

Lựa chọn ra                                                                 골라내다

Lừa, xạo                                                                      솎다

May chần                                                                    누비다

Mặc cả                                                                         흥정하다

Mềm mại, ẻo lả,                                                           무르다

Miệt thị, khinh bỉ                                                        멸시하다

Mơ, mơ mộng                                                             꿈꾸다

Nếm thử                                                                      맛보다

Nịnh hót,                                                                     아부하다

Nói đùa, đùa cợt                                                          농담하다

Nổ súng, bắn                                                               사격하다

Nổi lên                                                                          뜨다

Nôn mửa                                                                     게우다

Nựng, nựng nịu,                                                          어르다

Nướng                                                                          굽다

Ngưng lại, dừng, nghỉ việc                                         그만두다

Nhào bột                                                                     반죽하다

Nhảy múa, khiêu vũ                                                    추다

Nhảy                                                                           뛰다

Nhận thức                                                                   각성하다

Nhìn chằm chằm                                                         노려보다

Dự kiến, đoán trước,                                                   예견하다

Nhổ bật rễ, trừ tận gốc                                                 근절하다

Nhởn nhơ                                                                    늑장부리다

Phản ánh                                                                     방영하다

Phản đối, cãi lại                                                           반론하다

Phát biểu, công bố                                                      발표하다

Phát biểu, tuyên bố, báo cáo                                       신고하다

Phát sinh                                                                     발생하다

Phân biệt                                                                     식별하다, 구별하다

Phê bình,                                                                     규탄하다

Phụ họa,                                                                      맞장구 치다

Mục kích, chứng kiến                                                 목격하다

Quay lại nhìn                                                               둘러보다

Quay lưng                                                                   돌아서다

Quen biết, kết bạn                                                       사귀다

Quy gia, về nhà                                                           귀가하다

Quy hương, về quê hương                                          귀향하다

Quyết định, dàn xếp                                                   결정하다

Rải rắc, phân tán,                                                        흩다

Rơi xuống, tuột xuống                                                 낙하하다

Rụt rè, nhút nhát                                                         담소하다

Mếu máo                                                                     울먹이다

Sắp xếp, điều chỉnh lại                                                 가다듬다

Sầu khổ, đau buồn                                                      애도하다

Se, bện, cuốn                                                               꼬다

Sơ hãi, kinh hoàng                                                      겁내다

Giảm xuống                                                                감소하다

Suy luận                                                                      추론하다

Suy nghĩ , lo lắng                                                        고민하다

Sửa chữa, chỉnh đốn, phục hồi                                    고치다

Sửa chữa, tu bổ, phục hồi                                           수선하다

Tách ra, phân nhánh                                                    갈라지다

Tách riêng ra                                                               갈라서다

Tán dương, khen ngợi                                                 예찬하다

Tắt                                                                               꺼지다

Tấn công, hành hung                                                   구타하다

Tỉa, chăm sóc                                                              가꾸다

Tiếp cận, đến gần                                                        근접하다

Tiếp đãi                                                                        접대하다

Tìm kiếm                                                                     구하다

Tuôn ra, thải ra                                                              배출하다

Tuyên án, phát quyết                                                   선고하다

Từ chối, khước từ                                                       사절하다, 거부하다

Tham gia                                                                     참가하다

Tham ô, biển thủ                                                         착복하다

Thành lập                                                                    설립하다

Thay (đồ)                                                                     갈아입다

Thay ca , đổi ca                                                           교대하다

Thảy lên, nẩy lên                                                         던지다

Giao lưu                                                                        교류하다

Thắt                                                                             맺다

Thẩm tra                                                                      규명하다

Thất bại, tàn phá,                                                        파멸하다

Quan sát,                                                                    관찰하다

Cam kết                                                                     서약하다

Thề nguyền,                                                               맹세하다

Thề, hứa,                                                                     공약하다

Bật, thắp                                                                     켜다

Thỏa lòng,                                                                   만족하다

Thối, hư                                                                       썩다

Thông báo                                                                   통보하다

Thu âm                                                                         녹음하다

Thú nhận, khai thực                                                    고백하다

Tới lui                                                                          드나들다

Trả trước, ứng trước                                                   가불하다

Trách móc                                                                    문책하다

Trang trí                                                                       꾸미다

Tranh luận, cãi nhau                                                    말다툼하다

Trị liệu,                                                                          진료하다

Trói buộc, cột thắt                                                       매다

Trống                                                                          공백하다

Xử phạt                                                                      처벌하다

Ứng thi                                                                        응시하다

Vạch trần                                                                    적발하다

Van xin                                                                      간청하다

Vận hành                                                                   조작하다

Vũ trang                                                                   무장하다

Vượt lên                                                                    솟다

Xách kéo                                                                   다그치다

Xem xét                                                                     고려하다

Xếp thành đống                                                          가리다

Xin lỗi                                                                         사죄하다

Xuất thế                                                                      출세하다

Xúc phạm, làm tổn thương                                         해치다

Xúc, cào, đào, móc                                                     후비다

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.