TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC- GIÁO DỤC –    학교- 교육

 1.  Ân sư                                                                                은사
 2. Bằng tốt nghiệp                                                                졸업증
 3. Bài báo cáo                                                                       보고서
 4. Bài giảng                                                                          강의                           
 5. Bài tập                                                                              숙제
 6. Bài thi kiểm tra năng lực môn toán                                  수학능력시험
 7. Bạn cùng học                                                                   동창
 8. Bàn dạy học                                                                     교탁
 9. Bản đồ, biểu đồ                                                                괘도
 10. Bản thông tin gia đình                                                      가정통신문               
 11. Bảng đáp án                                                                     답안지
 12. Bảng kế hoạch giảng dạy                                                 강의계획서               
 13. Bằng khen, bằng danh dự                                                상장
 14. Bảng luyện tập                                                                 학습서
 15. Bảng thành tích                                                                성적표
 16. Bảng thông báo                                                                알림장
 17. Bằng tốt nghiệp                                                                수료증
 18. Bằng tốt nghiệp                                                                졸업장
 19. Bảng viết                                                                          칠판
 20. Bạo lực học đường                                                           학원폭력
 21. Bàn học                                                                            책상
 22. Bóng đèn                                                                          칠판
 23. Bảng điểm                                                                        성적표
 24. Biểu thể hiện tiến độ                                                        진도표
 25. Bộ giáo dục                                                                      교육부
 26. Bỏ học giữa chừng                                                           중퇴
 27. Bục giảng                                                                         교단
 28. Buổi học ngoại khóa                                                        과외
 29. Bút bi                                                                               볼펜
 30. Cấp 1                                                                                초등학교
 31. Cấp 2                                                                                중학교
 32. Cấp 3                                                                                등학교
 33. Cặp sách                                                                           책가방
 34. Cái bàn                                                                             탁자
 35. Căng tin trường                                                                학생식당
 36. Cáo thị                                                                              고시
 37. Cấp học                                                                            학급
 38. Cặp sách                                                                           책가방
 39. Chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng                                          학장
 40. Chương trình giảng dạy, giáo khoa                                  교과
 41. Chuyeân                                                                           전공하다
 42. Chuyên ngành phụ                                                           부전공
 43. Chuyên ngành                                                                  전공
 44. Có mặt (trong buổi học)                                                   출석
 45. Cơ quan giáo dục                                                             교육기관
 46. Công nghệ giáo dục                                                         교육공학
 47. Cổng trường                                                                     교문
 48. Cử nhân                                                                            학사
 49. Cục tảy                                                                             지우개
 50. Đại học luật                                                                      법과대학
 51. Đại học người già                                                             노인대학
 52. Đại học nhạc                                                                    음악대학
 53. Đại học sư phạm                                                              교육대학
 54. Đại học tự nhiên                                                               자연대학
 55. Đại học y                                                                          의과대학
 56. Đăng kí                                                                             등록하다
 57. Đánh dấu, phân loại                                                         채점
 58. Đánh giá giáo dục                                                            교육평가
 59. Đánh giá                                                                           평가
 60. Đặt câu hỏi ( cho kì thi                                                     출제
 61. Đậu, đỗ                                                                             합격하다
 62. Dạy học                                                                            가르치다                   
 63. Đề mục, chủ đề                                                                과제
 64. Đi du học                                                                         유학하다
 65. Đi học                                                                               등교하다
 66. Đi picnic                                                                           소풍
 67. Địa vị cao sang                                                                 석차
 68. Điểm số                                                                            점수
 69. Điểm số                                                                            학점
 70. Điểm thi                                                                           득점
 71. Điểm thi, điểm chuẩn                                                       평점
 72. Đình chỉ học tập                                                               무기정학
 73. Đình chỉ học                                                                     정학
 74. Đóng cửa trường                                                              폐교
 75. Đồng phục                                                                        교복
 76. Du học                                                                         유학하다
 77. Du lịch mừng tốt nghiệp                                                  졸업여행
 78. Du lịch ngoại khóa                                                           수학여행
 79. Đứa trẻ kém, chậm phát triển                                           지진아
 80. Dụng cụ để viết                                                                필기도구
 81. Dụng cụ dọn vệ sinh                                                        청소도구
 82. Dụng cụ giảng dạy                                                           교구
 83. Dụng cụ học tập                                                               학용품
 84. Dụng cụ mĩ thuật                                                             미술도구
 85. Ghế ngồi                                                                           의자
 86. Giá cắm bút                                                                      필통
 87. Giá đỡ sách                                                                      책받침
 88. Gia sư                                                                               보조교사
 89. Giám đốc chính                                                                이사장
 90. Giám thị canh thi                                                              시험감독
 91. Giám thị                                                                           고시원
 92. Giảng đường                                                                    강당                           
 93. Giảng sư                                                                           강사                           
 94. Giáo dục anh tài                                                               영재교육
 95. Giáo dục cá biệt, có tính chất riêng                                 특수교육
 96. Giáo dục gia đình                                                             가정교육                   
 97. Giáo dục giới tính                                                            성교육
 98. Giáo dục hướng nghiệp                                                   직업교육
 99. Giáo dục nghe nhìn(thị thính giác)                                  시청각교육
 100. Giáo dục nhi đồng                                                            아동교육
 101. Giáo dục phát triển toàn diện, hài hòa nhân cách            전인교육
 102. Giáo dục                                                                           교육
 103. Giáo huấn của khóa học                                                   급훈
 104. Giáo huấn                                                                         교훈
 105. Giáo lý                                                                              교지
 106. Giáo sinh                                                                          교생
 107. Giáo sư chỉ đạo                                                                지도교수
 108. Giáo sư chủ nghiệm                                                         담당교사
 109. Giáo sư danh dự                                                              명예교수
 110. Giáo sư kiêm nhiệm                                                         겸임교수
 111. Giáo sư                                                                             교수
 112. Giáo sư                                                                             교수진
 113. Giáo viên chỉ đạo, chỉ huy                                                인솔교사
 114. Giáo viên chiụ trách nhiệm toàn bộ                                 전담교사
 115. Giáo viên tiền nhiệt                                                          전임강사
 116. Giáo viên tư vấn                                                               상담교사
 117. Giáo viên                                                                          교사
 118. Giáo viên                                                                          교원
 119. Giáo viên                                                                          선생님
 120. Gianrg bài                                                                 강의하다
 121. Giấy chứng nhận tốt nghiệp                                             졸업증명서
 122. Giấy thi                                                                            시험지
 123. Hành chính giáo dục                                                        교육행정
 124. Hệ thống, thiết bị giáo dục                                              교육시설
 125. Hiệu trưởng                                                                      교장
 126. Hiệu trưởng                                                                      총장
 127. Học bổ sung                                                                     보강
 128. Học bổng                                                                          장학금
 129. Học kì                                                                               학기
 130. Học lực                                                                             학력
 131. Học phí                                                                             학비
 132. Học sinh cá biệt                                                                불량학생
 133. Học sinh có vấn đề                                                           문제학생
 134. Học sinh gương mẫu                                                        모범생
 135. Học sinh nam                                                                   남학생
 136. Học sinh trung học phổ thông                                          고등학생
 137. Học sinh ưu tú                                                                  수제자
 138. Học sinh yếu kém                                                             열등생
 139. Học vị                                                                               학위
 140. Học viện hải quân sĩ quan                                                해군사관학교
 141. Học viên                                                                           학원생
 142. Học                                                                                   공부하다
 143. Học                                                                                   배우다
 144. Học vấn                                                                            학벌
 145. Hội phí bảo trợ học đường                                               기성회비
 146. Hội phí đóng cho trường giúp trong việc điều hành trường육성회비
 147. Hội sinh viên                                                                    학생회
 148. Học giỏi                                                                            공부를 잘한다
 149. Học hành                                                                          공부하다
 150. Học kém                                                                           공부를 못한다
 151. Học kỳ                                                                              학기
 152. Học phí                                                                             학비
 153. Học sinh                                                                           학생
 154. Học                                                                                   배우다
 155. Huấn luyện tính chế ngự bản thân                                   극기훈련
 156. Huy chương trường                                                         교표
 157. Khai giảng                                                                        개강
 158. Khai trường                                                                      개학
 159. Khai trường, thành lập trường                                         개교하다
 160. Khoa tiếng Hàn                                                               한국어과
 161. Khoa                                                                                 학과
 162. Không truyền thụ, không hướng dẫn                              비교육적
 163. Kì nghỉ                                                                             방학
 164. Kì nghỉ                                                                             휴가
 165. Kí túc xá                                                                           기숙사
 166. Kiểu thi trắc nghiệm chọn một trong bốn                        사지선다형
 167. Lễ lãnh văn bằng                                                              학위수여식
 168. Lễ nhập học                                                                      입학식
 169. Lễ tốt nghiệp                                                                    졸업식
 170. Loại câu hỏi trả lời nhanh                                                단답형
 171. Lớp học dã ngoại                                                             야외수업
 172. Lớp học mô phỏng, noi gương                                        모의수업
 173. Lớp học vào ban đêm                                                       야학
 174. Lớp trưởng                                                                       반장
 175. Lưu cấp, lưu ban                                                              유급
 176. Luyện tập tại hiện trường                                                현장학습
 177. Luyện tập tự do                                                               자율학습
 178. Luyện tập                                                                         복습하다
 179. Luyện tập                                                                         예습하다
 180. Mã số sinh viên                                                                학번
 181. Mẫu giáo                                                                          유치원
 182. Máy vi tính                                                                       컴퓨터
 183. Máy chiếu phim dương bản                                             환등기
 184. Máy copy                                                                         복사기
 185. Micrô                                                                                마이크
 186. Môn học                                                                           과목
 187. Môn hóa                                                                         화학
 188. Môn toán                                                                          수학
 189. Mục đích giáo dục                                                            교육목적
 190. Mục giáo khoa                                                                  교과목
 191. Mục tiêu giáo dục                                                            교육목표
 192. Năm thứ 1                                                                        일학년
 193. Năm thứ 2                                                                        이 학년
 194. Năm thứ 3                                                                        삼학년
 195. Năm thứ 4                                                                        사학년
 196. Đại học dân lập                                                                사립대학
 197. Đại học luật                                                                      법대
 198. Đại học ngoại ngữ                                                            외대
 199. Đại học nữ                                                                        여대
 200. Đại học quốc gia                                                              국립대학
 201. Đại học sư phạm                                                              사범대학
 202. Đại học y                                                                          의대
 203. Năm học                                                                           학년
 204. Ngày mừng nhà giáo                                                        스승의 날
 205. Nghỉ hè                                                                             여름방학
 206. Nghỉ đông                                                                        결울방학
 207. Nghỉ giảng, không có bài giảng trong ngày                     휴강
 208. Nghiên cứu sinh (ngôn ngữ học)                                      어학연수
 209. Nghiên cứu sinh                                                               연구생
 210. Nghiên cứu, trải nghiệm thực tế                                      연수
 211. Ngôi trường chính                                                            본교
 212. Ngôi trường cũ                                                                 모교
 213. Người học khóa trước                                                      선배
 214. Người học khóa sau                                                         후배
 215. Người giáo dục                                                                교육자
 216. Người quản lý thư viện                                                    사서교사
 217. Người ứng thi                                                                  응시자
 218. Nguyên sinh                                                                     원생
 219. Nhà trẻ bán trú                                                                 탁아소
 220. Nhà trẻ                                                                             어린이 집
 221. Nhân viên ngành giáo dục                                               교직원
 222. Nhà trẻ                                                                             탁아소
 223. Điểm                                                                                 점수
 224. Địa lý                                                                                지리학
 225. Đồng phục                                                                        교복
 226. Nơi bảo quản đồ cá nhân                                                 사물함
 227. Nơi sinh họat của sinh viên                                              생활관
 228. Phần thưởng chuyên cần                                                  개근상
 229. Phần thưởng ưu tú                                                           우등상
 230. Phát biểu                                                                          발표
 231. Phí giáo dục tư                                                                 사교육비
 232. Phí học                                                                             수업료
 233. Phí nhập học                                                                     입학금
 234. Phiếu dự thi                                                                      수험표
 235. Phiếu tên                                                                          이름표
 236. Phó giáo sư                                                                       부교수
 237. Phó hiệu trưởng (tổng quản mọi việc giúp đỡ hiệu trưởng)교감
 238. Phó hiệu trưởng                                                               부총장
 239. Phòng câu lạc bộ                                                              동아리 방
 240. Phòng chơi                                                                       놀이방
 241. Phòng đọc sách                                                                독서실
 242. Phòng ghi âm                                                                   녹음 방
 243. Phòng giảng                                                                     강의실                                   
 244. Phòng giáo vụ                                                                  교무실
 245. Phòng học                                                                        교실
 246. Phòng luyện tập ngôn ngữ học                                        어학실습실
 247. Phòng mĩ thuật                                                                 미술 실
 248. Phòng nghe nhìn                                                              시청각실
 249. Phòng nghỉ giải lao                                                           휴게실
 250. Phòng nghiên cứu                                                            연구실
 251. Phòng tập nhảy múa                                                         무용 실
 252. Phòng tập thể dục                                                            체육관
 253. Phòng thí nghiệm                                                             실험실
 254. Phỏng vấn                                                                        면접
 255. Phòng y tế (trong trường hoặc công sở)                          양호실
 256. Phòng học                                                                        교실
 257. Phương pháp giáo dục                                                     교육법
 258. Projector tinh thể lỏng                                                      액정프로젝터
 259. Quan sát,theo dõi                                                             견학
 260. Rèn luyện bản thân                                                          근신
 261. Sân vận động                                                                    운동장
 262. Sách hướng dẫn                                                               지침서
 263. Sân vận động                                                                    운동장
 264. Sách                                                                                   책
 265. Siêng năng chuyên cần không vắng ngày nào                 정근상
 266. Sinh viên                                                                      대학생
 267. Sinh viên cao học                                                             대학원생
 268. Sinh viên chuyển trường                                                  전학생
 269. Sinh viên đàn anh, đàn chị                                               상급생
 270. Sinh viên du học                                                              유학생
 271. Sinh viên được kết nạp                                                    편입생
 272. Sinh viên học lại                                                               복학생
 273. Sinh viên mới nhập học                                                    새내기
 274. Sinh viên mới nhập hoc                                                    신입생
 275. Sinh viên nữ                                                                     여학생
 276. Sinh viên thi lại, học lại                                                    재수생
 277. Sinh viên tốt nghiệp                                                         졸업생
 278. Sinh viên ưu tú                                                                 우등생
 279. Sổ đăng kí nhập học                                                         학적부
 280. Sổ điểm danh                                                                   출석부
 281. Sổ lưu sinh hoạt                                                               생활기록부
 282. Sự ấn định cử nhân                                                          학사일정
 283. Sự chuyển trường                                                            전학
 284. Sự hành hạ, ngựợc đãi thân xác                                       체벌
 285. Tái giáo dục                                                                      재교육           
 286. Sách tham khảo                                                                참고서                       
 287. Tên nơi                                                                             명찰               
 288. Cấp                                                                                   등수               
 289. Bậc thầy                                                                           석사               
 290. Học                                                                                   학업               
 291. Học bổng                                                                          장학사                       
 292. Đơn vị                                                                              단원               
 293. Tranh luận                                                                         토론               
 294. Tháp ngà                                                                           상아탑                       
 295. Thất bại                                                                            낙제하다                   
 296. Thẻ học sinh                                                                     학생증                       
 297. Kỳ thi SAT                                                                       수능시험                   
 298. Thí nghiệm                                                                       실험               
 299. Kiểm tra đầu vào                                                              입학시험                   
 300. Vượt qua                                                                          합격               
 301. Ngã ra ngoài                                                                     낙방하다                   
 302. Thí sinh                                                                             수험생                       
 303. Thất bại                                                                            불합격                       
 304. Thi                                                                                    시험               
 305. Thư viện                                                                           도서관                       
 306. Thoái hóa                                                                          퇴화               
 307. Giơ lên ​​lơp                                                                       수업시간                   
 308. Lịch trình                                                                          시간표                       
 309. Nghỉ phép                                                                         휴학               
 310. Thư viện                                                                           도서관                       
 311. Nấu ăn                                                                              익히다                       
 312. Thực hành Giáo dục c                                                      교육실습c                 
 313. Đào tạo                                                                             실습               
 314. Phí ký túc xá                                                                    기숙사비                   
 315. Học phí                                                                             등록금                       
 316. Bác sĩ                                                                                박사               
 317. Tiếng Anh                                                                         영어               
 318. Tiến sĩ danh dự                                                                 명예박사                   
 319. Bác sĩ                                                                                박사               
 320. Lớp bổ sung                                                                     보충수업                   
 321. Tình dục                                                                           성적               
 322. Giáo dục                                                                           교육적                       
 323. Câu trả lời ngắn                                                                주관식                       
 324. Nhiều lựa chọn                                                                 객관식                       
 325. Đội trưởng                                                                       조장               
 326. Tốt nghiệp                                                                        졸업하다                   
 327. Kết thúc                                                                           종강               
 328. Jongrye                                                                             종례               
 329. Tốt nghiệp sớm                                                                조기졸업                   
 330. Tốt nghiệp                                                                        졸업하다                   
 331. Đi học                                                                               학교에 가다              
 332. Khám phá học thuật                                                         학술답사                   
 333. Đi trễ                                                                                지각               
 334. Triết lý giáo dục                                                               교육철학                   
 335. Người hướng dẫn                                                            강사진                       
 336. Tiền án,                                                                             전과,              
 337. Dịu đi                                                                               덜어지다                   
 338. Trường đại học                                                                 전문대학                   
 339. Trường học                                                                     학교               
 340. Trường đại học                                                                 대학교                       
 341. Trung học phổ thông                                                        고등학교                   
 342. Học viện dưỡng ẩm                                                         보습학원                   
 343. Sức khỏe cộng đồng                                                         보건소                       
 344. Trường đại học                                                                 단과대학                   
 345. Đại học công nghiệp                                                        산업대학                   
 346. Đại học tư thục                                                                사립대학                   
 347. Cao đẳng Nghệ thuật                                                       미술대학                   
 348. Đại học phát thanh truyền hình                                        방송대학                   
 349. Đại học Giáo dục                                                             사범대학                   
 350. Cao đẳng điều dưỡng                                                       간호대학                   
 351. Trường chi nhánh                                                             분교               
 352. Trường công                                                                     공립학교                   
 353. Đại học Khoa học và Công nghệ                                     과학기술대학교                   
 354. Đại học Quốc gia                                                             국립대학                   
 355. Trường đại học                                                                 종합대학                   
 356.                                                                                                                 
 357. Trường Y tá                                                                      간호사관학교                       
 358. Học viện Quân sự                                                            육군사관학교                       
 359. Nhà trẻ                                                                              유치원                       
 360. trưởng khoa                                                                      학부장                       
 361. Trường trung học Kỹ thuật                                              공업고등학교                       
 362.                                                                                                                 
 363. Trường Trung học Khoa học                                            과학고등학교                       
 364. Trường trung học ngoại ngữ                                            외국어고등학교                   
 365. Trường trung học nông nghiệp                                         농업고등학교                       
 366. Trường Trung học Công nghiệp Thông tin                       정보산업고등학교               
 367. Bài học riêng                                                                    개인교습                   
 368. Rơi ra ngoài                                                                      자퇴               
 369. Giường cũi                                                                       자습서                       
 370. Giá sách                                                                            책장               
 371. Túi đựng giày                                                                   신발주머니               
 372. Túi phụ                                                                             보조가방                   
 373. Vật lý                                                                               물리학                       
 374. Văn chương                                                                     문학               
 375. Văn phòng                                                                        사무실                       
 376. Vấn đề                                                                              문제               
 377. Văn phòng sách trường                                                    학보사무실               
 378. Văn phòng của hiệu trưởng                                             교장실                       
 379. Phòng ban                                                                        학과사무실               
 380. Vắng mặt                                                                          결석               
 381. Vào đại học                                                                      대학에 들어가다                  
 382. Thí dụ                                                                               보기               
 383. Thứ hai                                                                             차석               
 384. Video                                                                               비디오                       
 385. Trường cao học                                                                대학원                       
 386. Viện giáo dục xã hội                                                        사회교육원               
 387. Trường mầm non                                                              유아원                       
 388. Sổ cái                                                                                원장               
 389. Phấn                                                                                 분필               
 390. Sổ tay                                                                               공책               
 391. trường mẫu giáo                                                               보육원                       
 392. Làm cỏ                                                                             제적                             
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.