SỰ KIỆN VÀ NGÀY KỶ NIỆM TRONG GIA ĐÌNH

SỰ KIỆN VÀ NGÀY KỶ NIỆM TRONG GIA ĐÌNH

100 ngày

Ở Hàn Quốc ngày đứa bé ra đời được 100 ngày, một bữa tiệc được tổ chức để chúc cho đứa bé lớn, mạnh khỏe và mời họ hàng, hàng xóm đến chung vui. Trên bàn tiệc có bày gạo, cuộn chỉ, tiền với mong ước đứa bé mạnh khỏe. Sau khi kết thúc tiệc mừng, gia đình sẽ chia bánh gạo cho hàng xóm.

Lễ thôi nôi “Dol”

Lễ thôi nôi là sinh nhật đầu tiên của đứa bé, là bữa tiệc mời họ hàng, người thân đến dự. Gia đình mặc Hanbok cho đứa bé và chuẩn bị bàn tiệc. Trên bàn sắp xếp sẵn canh miến, gạo, bít chì, sách, chỉ, tiền và để cho đứa bé lấy. Nếu đứa bé bắt được gạo thì sau này sẽ may mắn (nhiều phúc), tiền chỉ sự giàu sang, cuộn chỉ hoặc canh miến là trường thọ, sách và bít chì có ý nghĩa đứa bé sẽ học tốt, sau này thành học giả.

Sinh nhật

Là ngày sinh ra đời. Ở Hàn Quốc, vào sang sinh nhật theo truyền thống sẽ ăn canh rong biển. Gia đình hoặc bạn bè sẽ chuẩn bị bánh ngọt và nhiều đồ ăn để mở tiệc mừng sinh nhật. Những người được mời sẽ tặng quà sinh nhật và chơi nhiều trò chơi thú vị.

Mừng thọ Hwe-dap, Go-hi-yeon

Hwegap chỉ ngày sinh nhật năm thứ 61. Thời xưa, không nhiều người sống đến hơn 60 tuổi và việc được mừng thọ được coi là việc lớn. Tuy nhiên ngày nay, tuổi thọ kéo dài hơn, việc mừng thọ được thay bằng một nghi lễ chúc mừng đơn giản. Tùy vào hoàn cảnh từng gia đình sẽ tổ chức khác nhau, nhưng phần lớn sẽ đưa người lớn tuổi đi du lịch hoặc chuẩn bị quà mừng. Gohiyeon là dịp mừng thọ cho người lớn tuổi vào sinh nhật 70 tuổi và tổ chức tiệc mừng, mời người thân đến tham gia.

가족 행사와 기념일

백일

한국에서는 아기가 태어난 지 백일 되는 날, 아기가 무사히 자란 것을 축하하며 친척과 이웃을 초청해 잔치를 벌입니다. 백일 상에는 아기가 건강하고 오래 살라는 의미로 쌀. 실타래. 돈을 놓습니다. 잔치가 끝나면 백일 떡을 이웃에 나누어줍니다.

돌은 아기가 태어나 처음 맞는 생일로, 친척과 친지들을 초대해 잔치를 엽니다. 아기에게는 한복을 입히고 돌상을 차려줍니다. 돌상에는 국수. 쌀. 연필. 책. 실. 돈 등을 얹어놓아 아기에게 이 가운데 하나를 잡도록 합니다. 아기가 쌀을 먼저 집으면 복이 많은 것이라 점쳤고, 돈을 집으면 부자로 살 것으로, 실타래와 국수를 집으면 장수 할 것으로, 책과 연필을 집으면 공부를 잘 하거나 학자가 될 것으로 생각했습니다.

생일

 생일은 태어난 날을 말합니다. 한국에서는 전통적으로 생일날 아침에 미역국을 먹습니다. 가족이나 친구들이 생일 케이크와 여러 음식을 준비해 생일잔치를 하는데, 초대받는 사람들은 준비한 선물을 주고 여러 가지 놀이를 하며 즐겁게 보냅니다.

회갑, 고희연

 회갑은 61세 되는 해의 생일을 말합니다. 옛날에는 사람들이 60세를 넘기를 일이 드물어 회갑을 매우 경사스럽게 여기고 잔치를 벌었습니다. 하지만 수명이 길어진 요즈음은 회갑을 간단히 축하합니다. 가정에 따라 다르지만 여행을 보내드리거나 선물을 마련해 축하드리기도 합니다. 고희연은 만 70세 되는 해의 생일에 가까운 사람들을 초대하여 잔치를 하는 것입니다.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x