PHÂN BIỆT 취업 vs 취직

Cả hai từ đều mang nghĩa : 일정한 직업을 얻어 직장에 나감 (Việc có được nghề nghiệp nhất định và đi làm việc), tương ứng với tìm được việc, có được việc, xin được việc.
Về nghĩa từ điển thì hai từ không có điểm khác biệt nhưng thực tế lại có việc dùng khác nhau ví dụ.
Chuẩn bị kiếm việc làm thường dùng 취업 준비
Có được việc ở công ty thì thường dùng 회사에 취직했다
Sự khác nhau này có thể giải thích:
🍒 취업 (就業 – Tựu nghiệp) có được sự nghiệp. 취업 là một loạt các hoạt động những người lần đầu tìm việc như sinh viên đại học, tìm kiếm ngành nghề mình ưa thích, tìm công việc, vào công ty (대학졸업생처럼 직업을 처음 갖는 사람들이 본인이 선호하는 업종을 정하고 직업을 찾아 회사에 들어가는 일련의 과정).
🍒 취직 (就職 – Tựu chức) có được công việc, chức vụ, công tác. 취직 chỉ là một hoạt động đi tìm công việc trong ngành mình đã quyết định (단지 직종이 정해져 단지 일할 회사를 찾는다)
Ngoài ra có cách giải thích khác 내가 일할 수 있는 어떤 빈자리, 그자리를 내가 얻어낼 수 있다면 우리는 ‘취직했다”고 말한다. Khi mình có được công việc nào đó đang trống thì dùng 취직했다 mang nghĩa có được công việc trống đó.
Có thể hiểu 취업 là một quá trình hoạt động để có được công việc, còn 취직 thì chỉ có nghĩa là tìm được việc ở một công ty nhất định.
🍒 Thế nên mới có sự kết hợp
취업 실패: thất bại trong hoạt động tìm việc
취업 경쟁: cạnh trong trong hoạt động tìm việc
취업 합격: thi đỗ trong kì tuyển việc làm
취업 시장: thị trường tìm việc
취업 기회: cơ hội công việc >< 취직할 기회: cơ hội được làm việc ở công ty đó
취직 자리가 나다: có suất, có việc trống
병원에 내과 의사로 취직한다: có được công việc bác sĩ nội khoa ở bệnh viện.
취직이 되지 않아 백수 생활을 한다: không kiếm được việc sống vô công rồi nghề.
🍒 Nhấn mạnh hơn về hai từ 업 (nghiệp) và 직 (chức) cũng có thể thấy sự khác biệt về nghĩa sự nghiệp và công việc.
지금 이 순간에도 일자리를 얻기 위해 고생하고 있는 많은 친구들에게, 일단 ‘직’이든 ‘업’이든 ‘취’할 수 있었으면 소소한 바람을 전해 보며, ‘직’이 꼭 ‘업’일 필요도 없고 당장에 ‘업’이 없어도 아무렇지 않다고 얘기해 주고 싶다.
🍒 Với các bạn đang vất vả tìm việc lúc này, trước hết mong các bại “취 – có được” dù có là “직 – việc” hay “업 – nghiệp”, “việc” không cần thiết phải là “nghiệp”, dù không có “nghiệp” thì cũng không phải vấn đề.
Nguồn: Sưu tầm
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Đỗ Trân
Đỗ Trân
1 năm cách đây

trước giờ toàn nhầm , may ghê, nay đọc được bài này

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.