Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 8: 양해각서

베한 무역 회사

대표 

주소:

전화번호:

대한 항공회사

대표:…

주소:

전화번호:

아래와 같은 인력 송출 사업 추진을 진행하기로 하고 이에 양해 각서를 체결한다

 1. 사업의 목적

                 베트남의 우수한 인력을 한국 및 미국 캐나다 등에 송출하는 인력송출 등 양사간의 사업을 통하여 상호 이익과 발전을 이룬다

 1. 사업의 종류
  1. 한국 유학생 파견
  2. 기타 부대사업
  3. 사업성 검토 및 계약 체결

                 양사는 본 양해각서 체결 이후 상기 2 에 명기된 각 사업별 사업성을 검토하여 한 달 이내 진행 여부를 합의한 후 본계약을 체결한다. 양사간 수익 배분 및 상품 구성 및 역할 분담 등의 세부적인사항은 향후 논의키로 한다

 1. 효력

                 본 각서의 효력은  서명후 3개월로 정한다. 만약 3 개월 이내 본 계약이 체결되지 않을 경우 양사의 합의에 의해 연장하거나 폐기한다.  양사의 대표자는 본 각서의 내용에 동의하고 날인하여 각각 한국어, 베트남어 계약서 한 부씩을 보관한다

……. 년…….월 ……..일

A 측                                                          B 측

 • Từ mới:
 1. 우수하다        Ưu tú, xuất sắc
 2. 인력                Nhân lực, sức hút
 3. 송출하다        Xuất khẩu, phái cử
 4. 파견                Phái đi, gửi đi
 5. 본계약            Hợp đồng chính
 6. 논의하다        Bàn bạc, thảo luận
 7. 연장하다        Kéo dài
 8. 보관하다        Bảo quản
 9. 계약서            Bản hợp đồng

———————-

Tự học thêm nhiều kiến thức tiếng Hàn hoàn toàn MIỄN PHÍ tại:
– Facebook  – Hàn ngữ Việt Hàn Kanata
– Youtube – Học tiếng Hàn với Kanata
– Tiktok – kanata_hanngu
             

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.