NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “불평은 불평을 낳고 감사는 감사를 낳는다”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺    몇 년 전 독일의 한 마을에 극심한 흉년이 들었다. 주민들은 끼니를 잇지 못해 아우성이었다. 그런데 이 마을에 비교적 살림이 넉넉한 노부부가 살고 있었다. 노부부는 어린이들을 굶게 해서는 안 된다고 생각했다. 부부는 아침마다


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.