NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “대한민국 덕분입니다. 고맙습니다.”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 코로나19가 장기화되면서 방역물품인 마스크가 필수품이 되고 있습니다. 에티오피아는 지금까지 누적 확진자 3,759명, 사망자 63명으로 전 세계적으로 볼 때 피해가 크지는 않지만, 아프리카 대륙의 열악한 의료시설과 위생시설 등의 상황을 고려할 때 한 번 번지면 걷잡을 수 없는


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.