NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: ”감동의 홈런”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   미국의 어떤 시골지방에 야구를 정말로 좋아하는, 눈이 안 보이는 소년이 있었습니다. 소년은 메이저 리그 최고의 강타자 선수를 동경해서, 그 선수에게 팬레터를 보냈습니다. 「저는 눈이 보이지 않습니다. 그렇지만 당신의 홈런소식으로 매일매일을 즐겁게 보내고

Xin lỗi, bạn cần nâng cấp trở thành hội viên VIP để truy cập bài viết này. Xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.