NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “가족의 어원”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 저에게는 누구보다 이쁜 초등학생 딸이 있습니다. 그런데 딸이 학교에서 배워 오는 것을 보면 세대 차이와 격세지감을 느끼게 됩니다. 제가 딸의 나이일 때는 겨우 알파벳 정도 외우고 있었는데 딸은 벌써 영어로 대화하는 걸

Xin lỗi, bạn cần nâng cấp trở thành hội viên VIP để truy cập bài viết này. Xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.