Cấu trúc -(으)ㄹ 뿐(만) 아니라 – ”Không những…mà còn…”

Cả nhà cùng tham khảo nhé ạ! -V/A ”CÓ patchim” + 을 뿐만 아니라 -V/A”kHÔNG patchim” + ㄹ 뿐만 아니라 -N + 뿐만 아니라 -Đối với 이다 --> 일 뿐만 아니라. *Chú ý: -2 Vế của câu phải đồng chủ.


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.