Chuyên mục: Giao tiếp Tiếng Hàn

GIAO TIẾP HẰNG NGÀY – PHẦN 3

   “CÒN..” TRONG TIẾNG HÀN NÓI THẾ NÀO? “Còn…(ai đó)?” : N+는(요)? – 난 커피를 [...]

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 24: THANH TOÁN TRONG NHÀ HÀNG                 [...]

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 16: GIAO TIẾP TRONG XUẤT NHẬP CẢNH (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 13: THỨ NGÀY THÁNG NĂM  (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 10 (more…)

GIAO TIẾP HÀN QUỐC

BÀI 10 (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 6: CÁC CÂU TRẢ LỜI (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 5: HỎI HAY ĐỀ NGHỊ MỘT CÁCH LỊCH SỰ (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 3: (more…)

GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

BÀI 1: CHÀO HỎI Xin chào 안녕하세요! An niơng ha xê iô Xin chào 안녕하십니까? [...]