힘들수록 자신에게 집중하라 – CÀNG KHÓ KHĂN CÀNG TẬP TRUNG VÀO BẢN THÂN.

힘들수록 자신에게 집중하라. Càng khó khăn càng tập trung vào bản thân. 힘들수록 비교하지 마라. Đừng so sánh càng khó khăn. 힘들수록 자신의 장점을 추스르고 단점을 단련하라. Càng khó khăn trau dồi điểm mạnh và rèn luyện điểm yếu của


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.