TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 학교- 교육 – TRƯỜNG HỌC- GIÁO DỤC  

Ân sư                                                                                      은사

Bài giảng                                                                                 강의

Bài tập                                                                                     숙제

Bạn cùng học                                                                          동창

Bàn dạy học                                                                            교탁

Bản đồ, biểu đồ                                                                       괘도

Bảng đáp án                                                                            답안지

Bảng điểm                                                                               성적표

Bằng khen                                                                               상장

Bảng tên                                                                                  명찰, 이름표

Bảng thông báo                                                                       알림장

Bảng tiến độ                                                                            진도표

Bằng tốt nghiệp                                                                      졸업장

Bảng viết                                                                                 칠판

Báo cáo                                                                                   보고서

Bạo lực học đường                                                                 학교폭력

Bàn học                                                                                   책상

Bảng đen                                                                                 칠판

Bộ giáo dục                                                                             교육부

Bỏ học giữa chừng                                                                  중퇴

Bục giảng                                                                                교단

Buổi học ngoại khóa                                                               과외

Bút bi                                                                                      볼펜

Bút chì                                                                                    연필

Cấp 1                                                                                       초등학교

Cấp 2                                                                                       중학교

Cấp ba                                                                                     고등학교

Cặp sách                                                                                  책가방

Cái bàn                                                                                    탁자

Căng tin trường                                                                      학생식당

Cấp học                                                                                   학급

Cặp sách                                                                                  책가방

Chấm điểm                                                                              채점하다

Châm ngôn của khóa học                                                        급훈

Chi nhánh trường                                                                    분교

Chủ nhiệm khoa                                                                      학장

Chuyên về                                                                               전공하다

Chuyển ngành học                                                                  전과

Chuyên ngành phụ                                                                  부전공

Chuyên ngành                                                                         전공

Chuyển trường                                                                        전학

Có mặt (trong buổi học)                                                          출석

Cơ quan giáo dục                                                                    교육기관

Công nghệ giáo dục                                                                교육공학

Cổng trường                                                                           교문

Cử nhân                                                                                  학사

Cục tẩy                                                                                    지우개

Đại học dân lập                                                                       사립대학

Đại học luật                                                                             법과대학, 법대

Đại học ngoại ngữ                                                                   외대

Đại học người già                                                                   노인대학

Đại học nữ                                                                              여대

Đại học quốc gia                                                                     국립대학

Đại học sư phạm                                                                     사범대학

Đại học thanh nhạc                                                                 음악대학

Đại học tự nhiên                                                                     자연대학

Đại học y                                                                                 의과대학, 의대

Đăng kí                                                                                   등록하다

Đánh giá giáo dục                                                                   교육평가

Đánh giá                                                                                  평가

Đậu, đỗ                                                                                   합격하다

Dạy học                                                                                   가르치다

Đề mục, chủ đề                                                                       과제

Đến trường                                                                             등교하다

Đi picnic                                                                                  소풍

Địa lý                                                                                      지리학

Điểm bình quân                                                                       평점

Điểm số                                                                                   점수

Điểm thi                                                                                  득점

Đình chỉ học                                                                            정학

Đội ngũ giáo sư                                                                       교수진

Đóng cửa trường                                                                    폐교

Đồng phục                                                                              교복

Du học                                                                                    유학하다

Du lịch mừng tốt nghiệp                                                         졸업여행

Du lịch ngoại khóa                                                                  수학여행

Đứa trẻ chậm phát triển                                                          지진아

Dụng cụ để viết                                                                       필기도구

Dụng cụ dọn vệ sinh                                                               청소도구

Dụng cụ giảng dạy                                                                  교구

Dụng cụ học tập                                                                      학용품

Dụng cụ mĩ thuật                                                                    미술도구

Ghế ngồi                                                                                 의자

Giá cắm bút                                                                             필통

Giá đỡ sách                                                                             책받침

Gia sư                                                                                      보조교사

Giải thưởng chuyên cần                                                          정근상

Giám thị canh thi                                                                    시험감독

Giảng đường                                                                           강당

Giảng viên                                                                               강사

Giáo dục cá biệt                                                                      특수교육

Giáo dục gia đình                                                                    가정교육

Giáo dục giới tính                                                                   성교육

Giáo dục hướng nghiệp                                                          직업교육

Giáo dục năng khiếu                                                               영재교육

Giáo dục nghe nhìn                                                                 시청각교육

Giáo dục nhi đồng                                                                  아동교육

Giáo dục phát triển toàn diện                                                 전인교육

Giáo dục                                                                                 교육

Giáo huấn, bài học                                                                  교훈

Giáo khoa                                                                                교과

Giáo quản                                                                                교감

Giáo sinh                                                                                 교생

Giáo sư chỉ đạo                                                                       지도교수

Giáo sư danh dự                                                                     명예교수

Giáo sư kiêm nhiệm                                                                겸임교수

Giáo sư                                                                                    교수

Giáo trình                                                                                교재

Giáo viên chủ nghiệm                                                             담당교사

Giáo viên chuyên nhiệm                                                         전임강사

Giáo viên chuyên trách                                                           전담교사

Giáo viên hướng dẫn                                                              인솔교사

Giáo viên tư vấn                                                                     상담교사

Giáo viên                                                                                 교사, 교원

Giảng bài                                                                                 강의하다

Giấy chứng nhận theo học                                                      수료증

Giấy chứng nhận tốt nghiệp                                                   졸업증명서

Giấy thi                                                                                   시험지

Giờ học                                                                                   수업시간

Hành chính giáo dục                                                               교육행정

Hệ thống, thiết bị giáo dục                                                     교육시설

Hiệu trưởng đại học                                                                총장

Hiệu trưởng                                                                            교장

Học bạ                                                                                     학적부

Học bổ sung                                                                            보강

Học bổng                                                                                장학금

Học đêm                                                                                  야학

Học kì                                                                                     학기

Học lực                                                                                   학력

Học phần                                                                                 학점

Học phí                                                                                   학비

Học sinh cá biệt                                                                      불량학생

Học sinh có vấn đề                                                                  문제학생

Học sinh gương mẫu                                                               모범생

Học sinh nam                                                                          남학생

Học sinh trung học phổ thông                                                고등학생

Học sinh ưu tú                                                                        수제자

Học vấn                                                                                   학벌

Học vị                                                                                     학위

Học viên                                                                                  학원생

Học                                                                                         공부하다, 배우다

Hội sinh viên                                                                           학생회

Học bổng                                                                                장학금

Học giỏi                                                                                  공부를 잘한다

Học kém                                                                                  공부를 못한다

Học kỳ                                                                                    학기

Học lực                                                                                   학력

Học phí                                                                                   학비

Học sinh                                                                                  학생

Huy hiệu trường                                                                     교표

Kế hoạch giảng dạy                                                                강의계획서

Kế nhiệm                                                                                 차석

Khai giảng                                                                               개강

Khai trường                                                                            개학,개교하다

Khoa tiếng Hàn                                                                       한국어과

Khoa                                                                                       학과

Khối tự nhiên                                                                          이공계

Kì nghỉ hè                                                                               방학

Kì nghỉ                                                                                    휴가

Kí túc xá                                                                                 기숙사

Kiểu thi trắc nghiệm                                                               사지선다형

Lễ nhận bằng                                                                          학위수여식

Lễ nhập học                                                                            입학식

Lễ tốt nghiệp                                                                           졸업식

Lịch sử                                                                                    역사

Lớp học dã ngoại                                                                    야외수업

Lớp học mô phỏng, noi gương                                               모의수업

Lớp trưởng                                                                             반장

Lưu cấp, lưu ban                                                                     유급

Luyện tập tự do                                                                      자율학습

Luyện tập                                                                                복습하다, 예습하다

Mã số sinh viên                                                                       학번

Mẫu giáo                                                                                 유치원,탁아소,어린이 집

Máy vi tính                                                                              컴퓨터

Máy copy                                                                                복사기

Micrô                                                                                       마이크

Môn hóa                                                                                  화학

Môn toán                                                                                 수학

Môn học                                                                                  과목, 교과목

Mục đích giáo dục                                                                  교육목적

Mục tiêu giáo dục                                                                   교육목표

Năm thứ 1                                                                               일학년

Năm thứ 2                                                                               이학년

Năm thứ 3                                                                               삼학년

Năm thứ 4                                                                               사학년

Năm học                                                                                  학년

Ngày nhà giáo                                                                         스승의 날

Nghỉ hè                                                                                   여름방학

Nghỉ đông                                                                               결울방학

Nghỉ giảng                                                                              휴강

Nghỉ học vô thời hạn                                                              무기정학

Nghiên cứu sinh                                                                      연구생

Nghiệp học                                                                              학업

Ngôi trường chính                                                                  본교

Ngôi trường cũ                                                                       모교

Người học khóa trước                                                            선배

Người học khóa sau                                                                후배

Người giáo dục                                                                       교육자

Người ứng thi, thí sinh                                                           응시자

Nhân viên ngành giáo dục                                                      교직원

Nhà trẻ                                                                                    탁아소

Nơi bảo quản đồ cá nhân                                                        사물함

Nơi sinh họat của sinh viên                                                     생활관

Phần thưởng chuyên cần                                                        개근상

Phần thưởng ưu tú                                                                  우등상

Phát biểu                                                                                 발표

Phi giáo dục                                                                            비교육적

Phí giáo dục tư                                                                        사교육비

Phí học                                                                                    수업료

Phí nhập học                                                                           입학금

Phiếu dự thi                                                                            수험표

Phó giáo sư                                                                             부교수

Phó hiệu trưởng                                                                      부총장

Phòng câu lạc bộ                                                                     동아리 방

Phòng chơi                                                                              놀이방

Phòng đọc sách                                                                       독서실

Phòng ghi âm                                                                          녹음 방

Phòng giảng                                                                            강의실

Phòng giáo vụ                                                                         교무실

Phòng học                                                                               교실

Phòng luyện tập ngôn ngữ học                                               어학실습실

Phòng mĩ thuật                                                                        미술 실

Phòng nghe nhìn                                                                     시청각실

Phòng nghỉ                                                                              휴게실

Phòng nghiên cứu                                                                   연구실

Phòng tập nhảy múa                                                               무용 실

Phòng tập thể dục                                                                   체육관

Phòng thí nghiệm                                                                    실험실

Phỏng vấn                                                                               면접

Phòng y tế                                                                               양호실

Phòng học                                                                               교실

Phương pháp giáo dục                                                            교육법

Projector tinh thể lỏng                                                            액정프로젝터

Quốc ngữ / ngữ văn                                                                국어

Ra đề thi                                                                                  출제

Rèn luyện bản thân                                                                 근신

Sân vận động                                                                          운동장

Sách hướng dẫn                                                                      지침서

Sách tự học                                                                             자습서

Sách                                                                                        책

Sinh viên                                                                                 대학생

Sinh viên cao học                                                                    대학원생

Sinh viên cấp trên                                                                   상급생

Sinh viên chuyển trường                                                         전학생

Sinh viên du học                                                                     유학생

Sinh viên đúp lại                                                                     재수생

Sinh viên học lại                                                                      복학생

Sinh viên mới nhập hoc                                                          신입생

Sinh viên mới                                                                          새내기

Sinh viên nữ                                                                            여학생

Sinh viên tốt nghiệp                                                                졸업생

Sinh viên ưu tú                                                                        우등생

Sinh viên vào học giữa chừng                                                 편입생

Sổ điểm danh                                                                          출석부

Sổ liên lạc gia đình                                                                  가정통신문

Sổ lưu sinh hoạt                                                                      생활기록부

Tái giáo dục                                                                            재교육

Tài liệu tham khảo                                                                   참고서

Tầng lớp, cấp, bậc, hạng                                                         등수

Thạc sĩ                                                                                     석사

Thành tích                                                                               성적

Thành viên                                                                              단원

Thảo luận                                                                                토론

Thất bại, đánh trượt                                                                낙제하다

Thầy cô giáo                                                                            선생님

Thẻ sinh viên                                                                           학생증

Thi đại học                                                                              수능시험

Thi đầu vào                                                                             입학시험

Thi kiểm tra năng lực môn toán                                              수학능력시험

Thí nghiệm                                                                              실험

Thi đỗ                                                                                      합격

Thi rớt, hỏng thi                                                                      낙방하다

Thí sinh (dự thi)                                                                      수험생

Thi trượt                                                                                  불합격

Thi tuyển công chức                                                               고시

Thi                                                                                           시험

Thư viện                                                                                  도서관

Thời gian học                                                                          수업시간

Thời khóa biểu                                                                        시간표

Thôi, tạm ngưng học                                                               휴학

Thực tập giáo dục                                                                   교육실습

Thực tập tại hiện trường                                                         현장학습

Thực tập                                                                                  실습, 견학,

Tiền ký túc xá                                                                          기숙사비

Tiền làm thủ tục nhập học                                                       등록금

Tiến sĩ                                                                                      박사

Tiếng Anh                                                                                영어

Tiến sĩ danh dự                                                                       명예박사

Tiết học bổ sung                                                                      보충수업

Tính chất giáo dục                                                                  교육적

Tính chủ quan                                                                         주관식

Tính khách quan                                                                      객관식

Tổ trưởng                                                                                조장

Tốt nghiệp                                                                               졸업하다

Tốt nghiệp sớm                                                                       조기졸업

Tới trường                                                                              학교에 가다

Trung tâm y tế                                                                         보건소

Trễ giờ học                                                                              지각

Triết học giáo dục                                                                   교육철학

Trợ giảng                                                                               강사진

Trượt                                                                                       덜어지다

Trường cao đẳng                                                                     전문대학

Trường học                                                                              학교

Trường đại học                                                                        대학교

Trung học phổ thông                                                               고등학교

Trung tâm bổ túc học                                                              보습학원

Trường cao đẳng chuyên nghiệp                                             단과대학

Trường cao đẳng công nghiệp                                                 산업대학

Trường cao đẳng dân lập                                                        사립대학

Trường cao đẳng nghệ thuật                                                   미술대학

Trường cao đẳng phát thanh                                                   방송대학

Trường cao đẳng sư phạm                                                       사범대학

Trường cao đẳng y tá                                                              간호대학

Trường công lập                                                                      공립학교

Trường đại học khoa học kĩ thuật                                           과학기술대학교

Trường đại học quốc lập                                                         국립대학

Trường đại học tổng hợp                                                        종합대학

Trường học đặc biệt                                                                특수학교

Trường học y tá sĩ quan                                                        간호사관학교

Trường lục quân sĩ quan                                                          육군사관학교

Trường mẫu giáo                                                                     유치원

Trưởng ngành                                                                          학부장

Trường phổ thông trung học hướng nghiệp                            공업고등학교

Trường sĩ quan hải quân                                                          해군사관학교

Trường trung học phổ thông ngoại ngữ                                  외국어고등학교

Trường trung học phổ thông nông nghiệp                              농업고등학교

Tự học                                                                                     독학

Tự nghỉ                                                                                    자퇴

Tu nghiệp ngôn ngữ                                                                어학연수

Tu nghiệp                                                                                연수

Tủ sách, kệ sách                                                                      책장

Túi đựng giày                                                                          신발주머니

Túi xách hỗ trợ                                                                        보조가방

Vật lý                                                                                      물리학

Văn học                                                                                   문학

Văn phòng                                                                              사무실

Vấn đề                                                                                     문제

Văn phòng báo chí ( tại trường)                                             학보사무실

Văn phòng hiệu trưởng                                                           교장실

Văn phòng khoa                                                                      학과사무실

Vắng mặt                                                                                결석

Vào đại học                                                                             대학에 들어가다

Ví dụ, thí dụ                                                                           보기

Video                                                                                      비디오

Viện cao học                                                                           대학원

Viện giáo dục xã hội                                                               사회교육원

Viện nuôi dưỡng chăm sóc trẻ thơ                                         유아원

Viện trưởng                                                                             원장

Viết lông ghi bảng                                                                   분필

Vở học                                                                                    학습서

Vở                                                                                           공책

Vườn trẻ                                                                                 보육원

Xóa tên đăng kí (ở sổ học bạ)                                                 제적

Xử phạt                                                                                   체벌

Ngôi trường chính                                                                  본교

Ngôi trường cũ                                                                       모교

Người học khóa trước                                                            선배

Người học khóa sau                                                                후배

Người giáo dục                                                                       교육자

Người ứng thi, thí sinh                                                           응시자

Nhân viên ngành giáo dục                                                      교직원

Nhà trẻ                                                                                    탁아소

Nơi bảo quản đồ cá nhân                                                        사물함

Nơi sinh họat của sinh viên                                                     생활관

Phần thưởng chuyên cần                                                        개근상

Phần thưởng ưu tú                                                                  우등상

Phát biểu                                                                                 발표

Phi giáo dục                                                                            비교육적

Phí giáo dục tư                                                                        사교육비

Phí học                                                                                    수업료

Phí nhập học                                                                           입학금

Phiếu dự thi                                                                            수험표

Phó giáo sư                                                                             부교수

Phó hiệu trưởng                                                                      부총장

Phòng câu lạc bộ                                                                     동아리 방

Phòng chơi                                                                              놀이방

Phòng đọc sách                                                                       독서실

Phòng ghi âm                                                                          녹음 방

Phòng giảng                                                                            강의실

Phòng giáo vụ                                                                         교무실

Phòng học                                                                               교실

Phòng luyện tập ngôn ngữ học                                               어학실습실

Phòng mĩ thuật                                                                        미술 실

Phòng nghe nhìn                                                                     시청각실

Phòng nghỉ                                                                              휴게실

Phòng nghiên cứu                                                                   연구실

Phòng tập nhảy múa                                                               무용 실

Phòng tập thể dục                                                                   체육관

Phòng thí nghiệm                                                                    실험실

Phỏng vấn                                                                               면접

Phòng y tế                                                                               양호실

Phương pháp giáo dục                                                            교육법

Projector tinh thể lỏng                                                            액정프로젝터

Quốc ngữ / ngữ văn                                                                국어

Ra đề thi                                                                                  출제

Rèn luyện bản thân                                                                 근신

Sân vận động                                                                          운동장

Sách hướng dẫn                                                                      지침서

Sách tự học                                                                             자습서

Sách                                                                                        책

Sinh viên cao học                                                                    대학원생

Sinh viên cấp trên                                                                   상급생

Sinh viên chuyển trường                                                         전학생

Sinh viên du học                                                                     유학생

Sinh viên đúp lại                                                                     재수생

Sinh viên học lại                                                                      복학생

Sinh viên mới nhập hoc                                                          신입생

Sinh viên mới                                                                          새내기

Sinh viên nữ                                                                            여학생

Sinh viên tốt nghiệp                                                                졸업생

Sinh viên ưu tú                                                                        우등생

Sinh viên vào học giữa chừng                                                 편입생

Sổ điểm danh                                                                          출석부

Sổ liên lạc gia đình                                                                  가정통신문

Sổ lưu sinh hoạt                                                                      생활기록부

Tái giáo dục                                                                            재교육

Tài liệu tham khảo                                                                   참고서

Tầng lớp, cấp, bậc, hạng                                                         등수

Thạc sĩ                                                                                     석사

Thành tích                                                                               성적

Thành viên                                                                              단원

Thảo luận                                                                                토론

Thất bại, đánh trượt                                                                낙제하다

Thầy cô giáo                                                                            선생님

Thẻ sinh viên                                                                           학생증

Thi đại học                                                                              수능시험

Thi đầu vào                                                                             입학시험

Thi kiểm tra năng lực môn toán                                              수학능력시험

Thí nghiệm                                                                              실험

Thi đỗ                                                                                     합격

Thi rớt, hỏng thi                                                                      낙방하다

Thí sinh (dự thi)                                                                      수험생

Thi trượt                                                                                  불합격

Thi tuyển công chức                                                               고시

Thi                                                                                           시험

Thư viện                                                                                  도서관

Thời gian học                                                                          수업시간

Thời khóa biểu                                                                        시간표

Thôi, tạm ngưng học                                                               휴학

Thực tập giáo dục                                                                   교육실습

Thực tập tại hiện trường                                                         현장학습

Thực tập                                                                                  실습, 견학

Tiền ký túc xá                                                                          기숙사비

Tiền làm thủ tục nhập học                                                       등록금

Tiến sĩ                                                                                      박사

Tiếng Anh                                                                                영어

Tiến sĩ danh dự                                                                       명예박사

Tiết học bổ sung                                                                      보충수업

Tính chất giáo dục                                                                  교육적

Tính chủ quan                                                                         주관식

Tính khách quan                                                                      객관식

Tổ trưởng                                                                                조장

Tốt nghiệp                                                                               졸업하다

Tốt nghiệp sớm                                                                       조기졸업

Tới trường                                                                              학교에 가다

Trạm tâm y tế                                                                          보건소

Trễ giờ học                                                                              지각

Triết học giáo dục                                                                   교육철학

Trợ giảng                                                                                 강사진

Trượt                                                                                       덜어지다

Trường cao đẳng                                                                     전문대학

Trường học                                                                              학교

Trường đại học                                                                        대학교

Trung học phổ thông                                                               고등학교

Trung tâm bổ túc học                                                              보습학원

Trường cao đẳng chuyên nghiệp                                             단과대학

Trường cao đẳng công nghiệp                                                 산업대학

Trường cao đẳng dân lập                                                        사립대학

Trường cao đẳng nghệ thuật                                                   미술대학

Trường cao đẳng phát thanh                                                   방송대학

Trường cao đẳng sư phạm                                                       사범대학

Trường cao đẳng y tá                                                              간호대학

Trường công lập                                                                      공립학교

Trường đại học khoa học kĩ thuật                                           과학기술대학교

Trường đại học quốc lập                                                         국립대학

Trường đại học tổng hợp                                                        종합대학

Trường học đặc biệt                                                                특수학교

Trường học y tá sĩ quan                                                          간호사관학교

Trường lục quân sĩ quan                                                          육군사관학교

Trường mẫu giáo                                                                     유치원

Trưởng ngành                                                                          학부장

Trường phổ thông trung học hướng nghiệp                            공업고등학교

Trường sĩ quan hải quân                                                          해군사관학교

Trường trung học phổ thông ngoại ngữ                                  외국어고등학교

Trường trung học phổ thông nông nghiệp                              농업고등학교

Tự học                                                                                     독학

Tự nghỉ                                                                                    자퇴

Tu nghiệp ngôn ngữ                                                                어학연수

Tu nghiệp                                                                                연수

Tủ sách, kệ sách                                                                      책장

Túi đựng giày                                                                          신발주머니

Túi xách hỗ trợ                                                                        보조가방

Vật lý                                                                                      물리학

Văn học                                                                                   문학

Văn phòng                                                                              사무실

Vấn đề                                                                                     문제

Văn phòng báo chí ( tại trường)                                             학보사무실

Văn phòng hiệu trưởng                                                           교장실

Văn phòng khoa                                                                      학과사무실

Vắng mặt                                                                                결석

Vào đại học                                                                             대학에 들어가다

Ví dụ, thí dụ                                                                           보기

Video                                                                                      비디오

Viện cao học                                                                           대학원

Viện giáo dục xã hội                                                               사회교육원

Viện nuôi dưỡng chăm sóc trẻ thơ                                         유아원

Viện trưởng                                                                             원장

Viết lông ghi bảng                                                                   분필

Vở học                                                                                    학습서

Vở                                                                                           공책

Vườn trẻ                                                                                 보육원

Xóa tên đăng kí (ở sổ học bạ)                                                 제적

Xử phạt                                                                                   체벌

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.