성공하는 사람들의 12가지 주말 습관 – 12 THÓI QUEN CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

24시간이 모자란 성공한 사람들은 주말에 무엇을 할까.
여행을 가거나 주말 업무를 하고 있을거라 생각하기 쉽지만 성공한 사람들의 비결은 바로 습관이다.
철학자 아리스토텔레스는 “우리가 반복적으로 행하는 것이 바로 우리 자신이다.
그렇다면, 훌륭함은 행위가 아니라 습관인 것이다”라고 말했다.
라이프스타일에 관한 각종 정보를 제공하는 라이프핵(www.lifehack.org)에서 성공한 사람들의 12가지 주말 습관을 소개했다.

24 tiếng ít ỏi của người thành công sẽ làm gì vào cuối tuần.
Có thể bạn dễ nghĩ rằng họ sẽ làm việc cuối tuần hay đi du lịch nhưng bí quyết của người thành công đó là thói quen.
Nhà triết học Aristoteles có nói “những thứ chúng thực hiện lặp đi lặp lại chính là bản thân chúng ta.”
Vì vậy sự vĩ đại không phải là những hành vi mà là thói quen”
Ở trang cung cấp các loại thông tin liên quan đến lối sống Lifehack (www.lifehack.org) có giới thiệu 12 thói quen cuối tuần của  người thành công.

 1. 월트 디즈니 회장로버트 아이거 : 일찍 일어나라 – “Chủ tịch Walt Disney” Bob Iger: hãy dậy sớm

매일 오전 4시30분에 일어나야 한다고 주장하는 경영인이 로버트 아이거뿐만은 아니다. 성공한 사람들은 일요일 오후 2시까지 침대에서 늘어지는 법이 없다.
연구에 따르면 우리의 뇌는 기상 후 2시간30분에서 4시간 사이에 가장 선명하다. 주말에 일찍 일어나는 습관이 당신을 다른 이들보다 앞서나가게 만들 것이다.

Mỗi ngày phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng không chỉ là chủ trương của mỗi doanh nhân Bob Iger. Người thành công không có thói quen nằm trên giường đến tận 2 giờ trưa vào chủ nhật.
Theo nghiên cứu não của chúng ta sau khi thức dậy  ở khoảng giữa 2 tiếng 30 phút và 4 tiếng là minh mẫn nhất. Thói quen dậy sớm vào cuối tuần sẽ giúp bạn dẫn đầu  so với người khác.

 1. 미국 독립의 아버지벤자민 프랭클린 : 계획을 세워라 – “Người cha của nền độc lập nước Mỹ” Benjamin Franklin: hãy lập kế hoạch

자기계발의 창시자 벤자민 프랭클린은 “오늘은 어떤 좋은 일을 할까”를 생각하며 하루를 시작했다.
성공한 사람들은 ‘하루 목표’를 중요하게 여긴다. 주말이라고 예외는 없다. 물론 원기 회복을 위한 휴식 시간은 필요하다. 하지만 태만해져서는 안 된다.

Người khởi xướng cho sự phát triển của bản thân Benjamin Franklin nghĩ rằng “hôm nay mình nên làm việc gì đây?” và bắt đầu một ngày.
Người thành công xem trọng “mục tiêu mỗi ngày”. Cuối tuần cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cũng cần thời gian nghỉ để phục hồi sức lực. Tuy nhiên chểnh mảng là không được.

 1. 베스트셀러 작가티모시 페리스 : 가지 일에 집중하라 – “Nhà văn bestseller” Timothy Ferris: Đừng làm quá nhiều việc cùng một lúc

멀티태스킹은 2005년에나 유행하던 것이다. 동시에 많은 일을 하는 것이 당신의 주말 생산성을 극대화한다고 생각될 수도 있다.
하지만 성공한 사람들은 멀티 태스킹이 효율성과 효과를 낮춘다는 사실을 알고 있다. 그 대신 한 가지 일에 집중한다. 페리스는 하루의 목표는 2개를 넘기지 않아야 생산성이 보장된다고 말한다.

Đa nhiệm là việc khá thịnh vào năm 2005. Bạn có thể nghĩ rằng đồng thời làm nhiều việc cùng lúc có thể cực đại hóa tính sản xuất cuối tuần của bạn.
Tuy nhiên người thành công biết được sự thật là đa nhiệm có tính hiệu quả thấp. Thay vào đó chỉ tập trung vào một việc. Ferris nói rằng để đảm bảo tính sản xuất thì mỗi ngày không được vượt quá 2 mục tiêu.

 1. 보그 편집장안나 윈투어 : 운동하라 – “Biên tập viên tạp chí Vogue” Anna Wintour: Hãy luôn bận rộn

성공한 사람들은 운동을 위한 시간을 항상 남겨둔다. 안나 윈투어는 매일 한 시간씩 테니스를 하며, 영국 버진그룹 회장 리처드 브랜슨은 취미로 카이트 서핑을 한다. 인도에서 4번째로 부유한 억만장자는 장거리 마라톤 선수다.
성공한 사람들은 활동적인 성격을 위해 운동을 한다. 주말에도 예외는 없다. 주말에 하는 운동은 적어도 토요일 밤의 야식 정도는 소모시킬 수 있을 것이다.

Người thành công luôn dành thời gian để vận động. Anna Wintour mỗi ngày chơi tennis 1 tiếng, chủ tịch tập đoàn Virgin ở Anh – Richard Branson chơi lướt ván diều, tỷ phú giàu thứ 4 Ấn Độ là vận động viên marathon đường dài.
Người thành công vận động để có tính năng động. Cuối tuần cũng không ngoại lệ. Tập thể dục vào cuối tuần có thể tiêu thụ bữa ăn khuya tối thứ 7.

 1. 애플 설립자스티브 잡스 : 우선순위를 정해라 – “Nhà sáng lập Apple” Steve Jobs: hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên.

주말은 잊고 있었던 사소한 일들을 정리해보는 시간이다. 직장 생활을 조화롭게 하고 필요하다면 리셋도 필요하다.
친구들이나 자녀, 배우자와 보내는 시간이 당장에는 무익해 보일 수도 있다. 하지만 이 시간들이 매우 소중하다. 심지어 버락 오바마 미국 대통령도 저녁 식사는 늘 가족들과 함께 하는 것으로 유명하다.

Cuối tuần là thời gian sắp xếp lại những thứ nhỏ nhặt đã từng quên. Cần hài hòa cuộc sống công sở và nếu cần thiết hãy reset.
Dành thời gian cho bạn bè, con cái và vợ chồng có thể khiến bạn cảm thấy vô ích ngay. Tuy nhiên thời gian này là vô cùng quan trọng. Ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng nổi tiếng luôn dành thời gian ăn tối bên cạnh gia đình.

 1. 투자의 귀재워런 버핏 : 취미를 만들어라 –  Bậc thầy đầu tư Warren Buffet: Tự tạo cho mình sở thích.

워런 버핏은 20세기 최고로 성공한 투자가로 평가받는다. 그런 그도 여가 시간에는 우쿠렐레 연주를 즐긴다.
성공한 사람들은 흥미로운 사람인 경우가 많다. 여기에는 그들의 취미가 많은 영향을 미친다. 물론, 토요일 골프를 치는 것도 인맥 형성과 사업 기회를 얻기에는 좋은 방법이다. 그러나 메릴 스트립의 취미인 뜨개질이나 조지 부시 미국 전 대통령의 유화 그리기처럼 혼자 하는 취미조차도 창의성 발달과 스트레스 완화에 도움이 되고, 이는 곧 성공으로 이어진다.

Warren Buffet được đánh giá là nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Một người như ông lại thích chơi đàn Ukulele vào thời gian rảnh rỗi. Người thành công thường là những người thú vị. Trong đó những sở thích cá nhân cũng ảnh hưởng rất nhiều đến họ.  Tất nhiên, việc chơi golf vào thứ 7 cũng là một cách hay để xây dựng các mối quan hệ hay tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, những sở thích cá nhân như việc Meryl Streep thích đan len hay cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush thích vẽ tranh sơn dầu cũng giúp phát triển sức sáng tạo và giảm căng thẳng, điều này sẽ dẫn đến thành công.

 1. 미국 최고의 여성 방송인오프라 윈프리 : 명상하라 –  Nữ phát thanh viên thành công nhất nước Mĩ Oprah Winfrey: Hãy thiền định.

미국 포브스가 선정한 2013년 가장 영향력 있는 유명인 오프라 윈프리는 여전히 하루에 2번 20분씩 명상을 한다. 대기업에서도 명상이 스트레스 완화, 생산성 향상, 창의력 발달, 삶의 질 유지에 도움이 된다는 사실을 인정하기 시작했다.
주말은 살림, 운동, 가족 행사, 사교 생활 등으로 평일보다 더 바쁘다. 하지만 성공한 사람들은 주말에도 명상의 시간을 반드시 갖는다.

Oprah Winfrey, người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất trong năm 2013 được bầu chọn bởi Forbes của Mỹ, vẫn ngồi thiền 20 phút/ lần và thiền hai lần một ngày. Các doanh nghiệp lớn cũng bắt đầu thừa nhận rằng thiền giúp giảm căng thẳng, cải thiện năng suất, phát triển sức sáng tạo và duy trì chất lượng cuộc sống.

Cuối tuần hay bận rộn hơn ngày thường do phải sinh hoạt, vận động, lo việc nhà,  xã giao. Dù vậy thì những người thành công nhất định sẽ dành thời gian cho việc thiền dù là cuối tuần đi chăng nữa

 1. 랜디 저커버그 : 사교 모임에 빠지는 것을 두려워 하지 말라 – Randy Zuckerberg: Đừng sợ bị bỏ rơi ở các buổi gặp mặt xã giao

페이스북 창시자 마크 주커버그의 친 누나 랜디 주커버그는 “FOMO를 잊고, JOMO를 받아들여라”라고 말한다. FOMO는 ‘fear of missing out’의 줄임말로 좋은 기회를 놓치고 싶지 않은 마음을 의미하는 신조어다. 하지만 랜디 주커버그는 ‘놓치는 것을 즐기는’JOMO(the joy of missing out)’를 권한다.
FOMO의 유혹이 넘쳐나는 SNS로부터 멀어지는 것이 행복한 주말을 보내는 열쇠다. 성공한 사람들은 주어진 현재에 늘 감사하며 살아간다.

Chị ruột của người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg – Randy Zuckerberg đã nói: “Hãy quên FOMO và chấp nhận JOMO”. FOMO là từ viết tắt của ‘fear of missing out’ có nghĩa là không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Thế nhưng Randy Zuckerberg lại khuyến khích “JOMO” nghĩa là tận hưởng việc bị lãng quên.
Việc tránh xa SNS tràn ngập sự quyến rũ của FOMO chính là chìa khóa để trải qua một cuối tuần hạnh phúc. Những người thành công luôn sống và biết ơn với hiện tại.

 1. 마이크로소프트 설립자 게이츠 : 반성의 시간을 가져라 –  ‘Người sáng lập Microsoft’ Bill Gates: Hãy dành thời gian suy ngẫm

빌 게이츠는 “성공을 축하하는 것은 좋은 일이다. 하지만 실패를 통해 배운 교훈에 주의를 기울이는 것이 더 중요하다”고 말했다.
주말은 지난 주를 되돌아보고 더 나은 사람으로 발전하기 위한 생각을 하기에 완벽한 시간이다. ‘행복 프로젝트’의 저자 그레첸 루빈은 매일 한 줄씩 반성 일기를 작성하기를 권한다.

Bill Gates đã nói rằng: “Chúc mừng sự thành công là một việc tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là  chú ý đến những bài học đã rút ra được thông qua những lần thất bại.
Cuối tuần là thời gian hoàn hảo để nhìn lại một tuần qua và suy ngẫm để có thể phát triển thành một người tốt hơn. Gretchen Rubin, tác giả của “Dự án hạnh phúc” khuyên bạn nên viết một dòng nhật ký kiểm điểm mỗi ngày.

 1. 버진그룹 회장리차드 브랜슨 : 돌려줘라 – Chủ tịch Tập đoàn Virgin –  Richard Branson: Hãy cho đi.

영국의 억만장자 기업인 리차드 브랜슨은 “주말에 건강, 빈곤, 환경 보존 등의 이슈에 힘 쏟는 것은 자신의 분야에 대한 생각을 재충전하는 데 도움이 된다”고 말했다.
‘부유한 습관들 : 부자들의 매일 성공 습관’의 저자인 톰 콜리는 자신이 만난 부자들의 73%가 매달 5시간 이상씩 기부활동에 참여하고 있다고 밝혔다. 다른 사람을 도와주는 것보다 시야를 넓히고 스트레스를 줄이는데 더 도움이 되는 활동은 없다.

Richard Branson là một tỷ phú người Anh đã nói: “Việc tập trung vào các vấn đề như sức khỏe, nghèo đói và bảo vệ môi trường vào cuối tuần sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng cho suy nghĩ về những lĩnh vực khác của bản thân”.
Tom Colley, tác giả của “Những thói quen giàu có: Thói quen thành công hàng ngày của những người giàu” cho biết 73% số người giàu mà anh gặp đang tham gia hoạt động tình nguyện hơn 5 giờ mỗi tháng. Không có hoạt động nào giúp mở rộng tầm mắt và giảm căng thẳng hơn là giúp đỡ người khác.

 1. 트위터 공동창립자 도시 : 다음 주를 준비하라 – ‘Người đồng sáng lập Twitter’ Jack Dorsey : Hãy chuẩn bị cho tuần sau

트위터와 스퀘어 공동창립자 잭 도시는 평일 하루 16시간 이상 일하는 걸로 유명하다. 하지만 그는 “나는 토요일에는 하이킹을 하며 쉰다. 그리고 일요일에는 반성과 피드백, 전략을 생각하며 다음 주를 준비한다”고 말했다.
‘성공한 사람들이 주말에 하는 일’의 저자 로라 밴더캠은 “성공한 사람들은 직업적인 성공을 위한 비밀 무기가 주말에 있다는 사실을 안다”고 말한다.

Jack Dorsey- người đồng sáng lập Twitter và Square – nổi tiếng với việc làm việc hơn 16 giờ mỗi ngày. Nhưng anh ấy nói: “Tôi đi bộ và nghỉ ngơi vào thứ Bảy. Và vào chủ nhật, tôi sẽ suy nghĩ về sự tự phê bình, phản hồi, các chiến lược và chuẩn bị cho tuần tới.”
Laura Vandercam – tác giả của “Những người thành công làm việc vào cuối tuần” nói: “Những người thành công biết rằng họ có vũ khí bí mật cho sự thành công trong công việc của họ vào cuối tuần”.

 1. 미국 최고 래퍼제이지 : 일의 탄력을 잃지 마라 –  ‘Rapper hàng đầu của Mỹ’ Jay Z: Đừng mất đi sự năng động trong công việc

미국에서 가장 성공한 래퍼 제이지의 성공 비결은 그의 가사에 나와 있다 : “당신은 성공을 원할 수 있다. 하지만 성공하기 위해서는 흔들리거나 미끄러져서는 안 된다. 한쪽 눈은 영원히 항상 뜨고 있어야 한다.”
제이지가 일주일에 5일만 성공을 꿈꿨다면 그는 5500억원을 벌어들이는 래퍼가 될 수 없었을 것이다. 성공하기 위해서는 끊임없는 투지와 인내가 필요하다.

Bí quyết thành công của rapper thành công nhất tại Mỹ Jay Z nằm trong lời bài hát của anh ấy: “Bạn có thể muốn thành công. Tuy nhiên, để thành công bạn không được dao động hay trượt ngã. Phải luôn giữ cho một bên mắt được mở.”
Nếu Jay-Z chỉ mơ ước về sự thành công 5 ngày một tuần, anh ấy sẽ không thể trở thành một rapper kiếm được 550 tỷ won. Để thành công thì cần phải có sự nhẫn nại và quyết tâm không ngừng

_______________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, P8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

4 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Đỗ Trân
Đỗ Trân
1 năm cách đây

Vừa luyện dịch, vừa học thêm nhiều bài học quý báu của cuộc sông. Cảm ơn trung tâm nhiều lắm

lemai
lemai
1 năm cách đây

bổ ích lắm ạ

Hà Quỳnh Anh
Hà Quỳnh Anh
1 năm cách đây

Đọc xong mới thấy tại sao mình không thành công được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phạm Thúy
Phạm Thúy
1 năm cách đây

bài viet hay, có thể học thêm nhiều từ mới

4
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.