TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 생각과 감정 – SUY NGHĨ VÀ TÌNH CẢM                                                                                                                                                                                        

Ái tình                                                                                     애정

An tâm                                                                                    안심하다

Ác cảm                                                                                    악감정

Bần bật ( run)                                                                          부르르

Bất an                                                                                      불안

Bất bình                                                                                  불평

Bất hạnh                                                                                  불행, 불행하다

Bất hòa                                                                                    갈등

Bất mãn                                                                                   불만

Băn khoăn                                                                               궁금하다

Bàng hoàng, sửng sốt                                                             당황하다

Bị la, bị mắng                                                                          열 받다

Bị lôi kéo                                                                                 반하다

Bị lừa gạt                                                                                속다

Bi quan                                                                                    비관하다

Bi thảm                                                                                   비참하다

Biết                                                                                         알다

Bực mình, khó chịu                                                                 진절머리 나다

Bứt rứt trong lòng                                                                   노심초사

Buồn ân hận                                                                            괴로워하다

Buồn bực khi không vừa lòng                                                 언짢다

Buồn bực trong lòng                                                               가슴앓이, 속상하다

Buồn buồn lành lạnh                                                               쓸쓸하다

Buồn buồn                                                                              섭섭하다

Buồn buồn, buồn mênh mang                                                 막막하다

Buồn buồn, trống trải                                                              시원섭섭하다

Buồn buồn, trống trải                                                              심심하다

Buồn cháy ruột gan                                                                 애절하다

Buồn nhớ                                                                                괴롭다

Buồn, cô độc                                                                           적적하다

Buồn, đau khổ                                                                         슬퍼하다

Buồn, tiều tụy                                                                         민망하다

Buồn và oán hận                                                                     서럽다

Buồn                                                                                       고깝다

Cảm nhận thấy, cảm thấy                                                        실감나다

Cầu xin, van xin                                                                      빌다

Căm giận                                                                                 증오

Căm giận, đáng ghét                                                               혐오스럽다

Căng thẳng                                                                              긴장하다

Cảm động                                                                                감동하다

Cám ơn                                                                                   감사하다, 고맙다

Cám ơn, biết ơn                                                                      고마워하다

Cảm giác tuyệt vọng                                                               절망감

Cảm giác thoải mái, khoái cảm                                               쾌감

Cảm kích                                                                                 감격하다

Cảm động                                                                                감동

Cảm nhận                                                                                느낌

Cảm tình tốt                                                                            호감

Cảm tính                                                                                 감성

Cảm tính, tình cảm                                                                  감정

Cảm tưởng                                                                              소감

Cảm thấy ghét, chán                                                               넌더리 나다

Cảm thấy thương tiếc                                                             애처롭다

Cảm thấy                                                                                 느끼다

Cảm thụ                                                                                  감수성

Cảnh giới, canh gác                                                                경계하다

Cô độc                                                                                     고독하다, 외롭다

Coi thường                                                                              무시하다, 업신여기다

Cười chế nhạo                                                                         비웃다

Cười                                                                                        웃다

Có ấn tượng sâu sắc                                                                인상 깊다

Có ấn tượng                                                                            인상적이다

Có cảm tình                                                                             정들다

Có học hành                                                                            유식하다

Có nhiều phần                                                                         따분하다

Có tính cảm động                                                                    감동적이다

Có thú vị, hay                                                                         재미있다

Có ý định, cố ý                                                                        작정하다

Cơn giận                                                                                 화

Cuồng nhiệt                                                                            열광

Cùn, đần                                                                                  무디다

Chân tình                                                                                진정하다

Chỉ số cảm tính                                                                       감성지수

Chỉ số thông minh                                                                   지능지수

Chán chường                                                                          지겹다

Chán ngấy                                                                               성가시다

Chán ngán, bực mình vì chán                                                 짜증

Chán                                                                                        귀찮다

Chán, ngán                                                                              지루하다, 질리다

Chán, ngán, phát ngán                                                            짜증나다

Cháy ruột gan                                                                         애타다

Cho là như vậy , suy nghĩ là như thế                                      간주하다

Chứng băn khoăn                                                                    궁금증

Chứng chán, chứng mệt mỏi                                                  권태

Chứng trầm cảm                                                                      우울증

Chuẩn bị sẵn sàng                                                                   벼르다

Dự kiến                                                                                   예견하다

Dự đoán                                                                                  예측하다

Dứt bỏ suy nghĩ, từ bỏ việc gì                                                단념하다

Dục vọng                                                                                욕망

Đáng ghét                                                                               가증스럽다

Đần, ngoác                                                                              둔하다

Đồng tình                                                                                단정하다

E sợ                                                                                         두려워하다

E thẹn, co lại, rụt rè                                                                 수줍다

E thẹn, khó nói , hổ thẹn                                                         쑥스럽다

Ghen ghét, kỳ thị                                                                    샘내다

Ghen tỵ                                                                                   부럽다, 시샘, 샘

Ghen tỵ ,ghen tức                                                                   시기하다

Ghen tuông, ghen tỵ                                                               질투, 질투하다

Ghét bỏ, không ưa, xấu không ưa nhìn                                  밉다

Ghét                                                                                         싫다

Ghét, không ưa                                                                       미워하다

Ghét, không thích                                                                   싫다

Ghét, không thích, giận                                                          싫어하다

Giác ngộ                                                                                  각오하다

Giá trị quan                                                                             가치관

Giận giữ                                                                                  노여워하다

Giận                                                                                        노엽다

Giật mình                                                                                질겁

Giàu tình cảm                                                                          정이 많다

Hạnh phúc                                                                               행복하다

Ham muốn                                                                              내키다

Hiểu lầm                                                                                  착각하다

Hiểu ra, hiểu được                                                                  납득하다

Hiểu sai                                                                                   오해하다

Hiểu                                                                                        이해하다

Hư vô                                                                                      허무하다

Hối hận                                                                                   후회

Hối hận, băn khoăn                                                                 뉘우치다

Hồi hộp, bồi hồi                                                                      조바심, 초조하다

Hồi hộp, lo lắng                                                                      심란하다

Hồi hộp, phấp phỏng                                                              설레다

Hồi tưởng                                                                               회상하다

Hoan hô                                                                                  환호하다

Hoảng                                                                                     진땀 나다

Hoảng hốt, sửng sốt                                                                황당하다

Học tập                                                                                   학습하다

Học thuộc lòng                                                                       암기하다, 외우다

Học, thu được,nạp được                                                         습득하다

Hưng phấn                                                                              흥분하다

Hòa mục, hòa thuận                                                                화목하다

Hứng thú, thú vị                                                                     흥,흥겹다

Hỗn láo, mất nết                                                                     시큰둥하다

Hy vọng                                                                                  희망

Hỷ nộ ái lạc                                                                             희로애락

Kiên nhẫn, nhẫn nại                                                                지긋지긋하다

Kiêu ngạo                                                                                만만하다, 오만하다

Kinh dị, ngạc nhiên                                                                 경이롭다

Kinh nghiệm, đã trải qua                                                         경험

Ký ức                                                                                      기억, 추억

Khác biệt về giới tính                                                             이성

Khát vọng                                                                               갈망하다

Khát, khát vọng                                                                      오열하다

Khả năng phân biệt                                                                 분별력

Khả năng phán đoán tình huống                                             판단력

Khả năng tư duy                                                                     사고력

Khó chịu trong người                                                             거북하다

Khổ não, đau đầu về việc gì                                                    고뇌

Không biểu hiện ra nét mặt                                                     무표정

Không có tình cảm                                                                  정이 없다

Không có thương thức                                                           몰상식하다

Không có tri giác                                                                    몰지각하다

Không hợp lý                                                                          비합리적이다

Không may                                                                              운이 나쁘다

Không quan tâm                                                                     무관심

Không  rõ ràng ( câu trả lời)                                                   막연하다

Không thú vị                                                                           재미없다

Không vui lòng tý nào                                                            못마땅하다

Không vui lòng                                                                       불쾌하다

Không vui                                                                                기분이 안좋다

Khó xử                                                                                   곤란하다,난감하다, 난처하다

Khóc                                                                                       울다

Không biết                                                                              모르다

Lẫn lộn                                                                                    혼동하다

Lắp bắp, ấp úng                                                                      가다듬다

Lạ mặt                                                                                     낯설다

Lạnh lùng                                                                                냉정하다

Làm cho sợ hãi                                                                        겁내다

Lãng mạn                                                                                낭만

Lanh lợi                                                                                   영리하다

Làm cho nổi giận                                                                    화내다

Liêm sỷ                                                                                   염치

Liên tưởng                                                                              연상, 연상하다

Linh hồn                                                                                  얼, 넋

Lo lắng trong lòng                                                                  근심

Lo lắng                                                                                    걱정하다,근심하다, 불안하다,

Lo sợ, sự sợ hãi                                                                       겁

Lo, lo lắng cho                                                                        염려하다

Lôi kéo                                                                                    당기다

Lòng dạ                                                                                   심통

Lòng phản bội                                                                         배신감

Lòng phục thù                                                                         복수심

Lòng tự ti                                                                                열등감

Lòng tham                                                                               욕심

Lương tâm                                                                              양심

Lời thề                                                                                    맹세

Luồng gió mới                                                                        신바람

Mất cảm tình                                                                           정떨어지다

Mặt mũi, thể diện                                                                    면목

May mắn                                                                                 운이 좋다

Mặc niệm, cúi đầu yên lặng                                                    묵념하다

Mệt mỏi, khó nghĩ                                                                   고민하다

Một cách trí tuệ, thông minh                                                  지혜롭다

Mong muốn                                                                             바라다

Mưu mẹo                                                                                 꾀

Mo, nằm mơ thấy                                                                    꿈꾸다

Mờ mịt, mông lung                                                                 해박하다

Đầu óc rối lên                                                                          어리둥절하다

Đau buồn, bi ai                                                                        비애

Đau buồn, buồn                                                                      슬프다

Đau lòng                                                                                 애통하다

Đau đầu                                                                                   골치 아프다

Đau đớn                                                                                  뜨끔하다

Đáng ghét, ghê tởm                                                                끔찍하다

Đáng thương                                                                          딱하다,불쌍하다,애달프다

Đáng yêu                                                                                 사랑스럽다

Đánh giá                                                                                  평가하다

Để ý tới, suy nghĩ tới                                                              신경 쓰다

Niềm tin                                                                                  믿음

Niềm vui                                                                                 즐거움

Điều đáng tiếc                                                                         안타까움

Điều đáng lo                                                                            걱정거리

Độc đoán                                                                                 독단

Nổi gai gà                                                                                소름 끼치다

Nổi giận đùng đùng                                                                노발대발

Nổi giận                                                                                  노하다, 성나다, 화나다

Nổi giận, nổi nóng                                                                  약오르다

Đồng tình                                                                                동정하다

Đột nhiên, bỗng nhiên                                                            깜짝

Đoán, dự đoán                                                                        짐작하다, 추측

Đương nhiên                                                                           당연하다

Đoán xét sai                                                                            오판하다

Nỗi buồn và oán giận                                                              서러움

Nỗi buồn                                                                                 슬픔

Nỗi cô đơn, trống trải                                                              서글픔

Nỗi sợ hãi                                                                                무서움

Nụ cười mỉm                                                                           미소

Nụ cười                                                                                   웃음

Ngạc nhiên                                                                              놀라다, 놀랍다

Ngại sợ                                                                                    두렵다

Nghi ngờ                                                                                 의심하다

Nghi vấn                                                                                 의문

Ngượng ngùng                                                                        어색하다

Ngợp, choáng                                                                         아찔하다

Ngu đần                                                                                  미련하다

Nhận biết                                                                                인지하다

Nhận thức                                                                               인식하다

Nhiệt tình                                                                                열정

Nhiều tình cảm                                                                        다정하다

Nhớ lại                                                                                    기억하다

Nhớ thương                                                                            그리워하다, 그리움

Nhớ thương, tiếc                                                                    그립다

Nhớ                                                                                         보고싶다

Nhu cầu, yêu cầu                                                                    욕구

Oan ức                                                                                    억울하다

Oán giận                                                                                  원망

Oán hận                                                                                   원하다

Ước đoán                                                                                어림짐작하다

Ức chế                                                                                     억제하다

Phẫn uất, bực bội                                                                    분하다

Phân biệt phải trái, đúng sai                                                    사리 분별하다

Phân biệt                                                                                 구별하다, 분별하다

Phân tích                                                                                 분석하다

Phán đoán                                                                               추정, 판단

Phẫn nộ                                                                                   분노, 분노하다

Phê bình, bình luận                                                                 비평하다

Phê phán                                                                                 비판하다

Phong tục, tập quán                                                                정서

Quan niệm cố định                                                                  고정관념

Quan niệm khó bỏ                                                                   강박관념

Quan niệm                                                                               관념

Quan tâm                                                                                관심

Quên béng mất, quên mất                                                       까먹다

Quên mất, quên                                                                       망각하다

Quên                                                                                       잊다

Quết định                                                                                결정하다

Quyết tâm                                                                               결심하다, 다짐하다

Rất lạ lẫm                                                                                서먹서먹하다

Rất lo lắng, lo nẫu ruột                                                           마음 졸이다

Rất tình cảm                                                                            정겹다

Rất yêu, rất quý                                                                      애지중지하다

Rối rắm, rắc rối                                                                       뒤숭숭하다, 얼떨떨하다

Run lên                                                                                    떨리다

Sảng khoái, sung sướng                                                          상쾌하다

Sinh lòng tham                                                                        탐내다

Sinh ra chán ghét                                                                    싫증나다

Sinh ra lo sợ                                                                            겁나다

Sự căm giận                                                                            혐오감

Sự e sợ                                                                                    두려움

Sự ghét bỏ                                                                               미움

Sự giận giữ                                                                              노여움

Sự hồi hộp, phấp phỏng                                                          설움

Sự hòa đồng                                                                            일체감

Sự hứng thú                                                                            흥미

Sự hứng thú, sự hay thích                                                       신

Sự kiêu căng                                                                           오기

Sự không vui lòng tý nào                                                        불쾌감

Sự khó nghĩ, sinh ra mệt mỏi                                                  고민

Sự lo lắng                                                                                걱정

Sự nổi giận                                                                              역정

Sự ngạc nhiên                                                                         놀라움

Sụ nghi ngờ                                                                             의구심

Sự nhớ lại, nhớ lại                                                                   기억력

Sự oán giận, hận                                                                     한

Sự phẫn uất                                                                             분

Sự sợ hãi                                                                                 공포

Sự suy luận                                                                             추론

Sự tự hào, sự yêu thương, yêu mến.                                       자긍심

Sức mạnh tinh thần                                                                 정신력

Sức phản ứng                                                                          비판력

Sức sáng tạo                                                                            창의력

Sức tập trung                                                                          집중력

Sức tưởng tượng                                                                    상상력

Sợ hãi                                                                                      무섭다

Suy luận                                                                                  추론하다

Suy lý                                                                                      추리

Suy nghĩ kĩ, suy nghĩ sâu sắc                                                  심사 숙고하다

Suy nghĩ ra, tưởng tượng ra                                                   구상하다

Suy nghĩ sâu sắc                                                                      사려 깊다

Suy nghĩ sâu                                                                            체념

Suy nghĩ                                                                                  생각하다

Ta đây                                                                                      우월감

Tấm lòng                                                                                 마음

Tập trung tư tưởng, ý nghĩ                                                     몰두하다

Tập trung                                                                                 집중하다

Tâm lý                                                                                     심리

Tâm tình                                                                                  심정

Tỉnh ra                                                                                     깨닫다

Tỉnh ra, nhận thức ra                                                               각성하다

Tài tình, tài giỏi, có trí tuệ                                                       슬기롭다

Tiếc nuối                                                                                  아쉬움,아쉽다,안타깝다

Tiếc, quý, biết trân trọng                                                         아끼다

Tiếng khóc                                                                               울음

Tiều tụy, đáng thương                                                             가련하다

Tin, tin tưởng                                                                          믿다

Tình cảm                                                                                 감정, 정, 정감

Tính cảnh giác                                                                         경각심

Tính chủ quan                                                                         주관성

Tinh hư vi, tinh hám danh hão                                                 허영심

Tinh hợp lý                                                                              합리적

Tinh khách quan                                                                      객관성

Tính đến, tham khảo                                                               고려하다

Tính tích cực                                                                           긍지

Tinh thần trách nhiệm                                                             책임감

Tinh thần                                                                                 정신

Tính trọng tình nghĩa                                                              정의감

Tình yêu đơn phương                                                             짝사랑

Tình yêu thương                                                                     사랑

Tình                                                                                         정

Tư duy                                                                                    사고, 사고하다

Tội nghiệp, đáng thương                                                         측은하다

Tôn kính                                                                                  공경하다, 존경하다

Tôn kính, tôn trọng                                                                 공감하다

Tự ái, tự tôn                                                                            자존심

Tự mãn                                                                                    자만심

Tự phu                                                                                     ï자부심

Tự tin                                                                                      자신감

Tự trách mình                                                                          죄책감

Tò mò                                                                                      호기심

Tưởng tượng                                                                           상상하다

Tức giận                                                                                  원통하다, 화가 나다

Tuyệt vọng                                                                              절망

Tha thứ                                                                                    용서하다

Thấm sâu vào, ăn sâu vào                                                       사무치다

Thần kỳ, hay ho, thích thú                                                      신나다

Thật lòng, hết lòng                                                                  진심

Thất vọng                                                                                실망하다

Tham lam                                                                                탐나다

Thanh thản                                                                              담담하다

Thay lòng đổi dạ                                                                     ï변심

Thế giới quan                                                                          세계관

Thể hiện                                                                                  표현하다

Thề, hứa                                                                                  맹세하다

Thê lương, buồn thảm                                                             처량하다

Thèm khát                                                                               감질나다

Thích thú                                                                                 즐기다

Thích                                                                                       좋다, 좋아하다

Thình thịch (nḥịp tim)                                                             두근거리다

Thình thịch                                                                              두근대다

Thống thiết                                                                              편안하다

Thoải mái                                                                                편하다

Thoải mái, sảng khoái                                                             유쾌하다

Thương nhớ, buồn nhớ                                                           사모하다

Thương tiếc                                                                             애석하다

Thường thức                                                                           상식

Thức tỉnh                                                                                 반성하다

Thỏa mãn                                                                                만족하다

Thỏa mãn, hài lòng                                                                 만족스럽다, 흐뭇하다, 흡족하다

Thú vị                                                                                      흥미롭다

Thú vị ,hay                                                                              재미

Trầm cảm                                                                                 우울하다

Trầm sâu, sâu sắc                                                                     사색하다

Trầm tĩnh, tĩnh mịch                                                                평온하다

Trầm uất                                                                                  침울하다

Trận chiến thần kinh,                                                               신경질

Trào lên                                                                                   우러르다

Trí tuệ  và tài năng                                                                  지능, 슬기, 지혜

Triệt để                                                                                    처절하다

Trống trải                                                                                 서글프다, 허전하다

Trông chờ                                                                                기대하다

Trông chờ, ngóng chớ                                                             고대하다

Trong lúc vô ý thức                                                                 무심결

Trong sạch, trong sáng                                                            정하다

Trỗi dậy( suy nghĩ)                                                                  동하다

Trở nên chững chạc, người lớn                                               철들다

Trở nên nhẹ nhàng                                                                  홀가분하다

Trở nên thoải mái                                                                    후련하다

Uể oải                                                                                      삐치다

Uyên thâm                                                                              박식하다

Vô cùng cám ơn                                                                      감지덕지

Vô cùng, không giới hạn                                                        가엾다

Sự buồn nhớ                                                                           괴로움

Vô thức                                                                                   무식하다

Vô ý thức                                                                                무의식

Vương vấn trong lòng                                                            꺼리다

Vướng mắc                                                                             분간하다

Vui mừng                                                                                기뻐하다, 기쁘다, 기쁨, 반가움, 반갑다

Vui mừng, phấn khởi                                                              반색

Vui vẻ đón mừng                                                                    반기다

Vui vẻ                                                                                      기분이 좋다, 즐겁다

Xấu hổ                                                                                    부끄러움, 부끄럽다, 창피하다

Xấu hổ, hổ thẹn                                                                      수치스럽다

Xấu                                                                                         나쁘다

Xem là, cho là                                                                         여기다

Xin lỗi                                                                                     죄송하다, 미안하다

Xin lỗi, lấy làm tiếc                                                                 송구스럽다

Yêu thương và căm giận                                                        애증

Yêu                                                                                         사랑하다, 사랑하다

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.