내 인맥이 빈약한 이유 27가지 27 LÝ DO THIẾU HỤT CÁC MỐI QUAN HỆ

 1. 모임에 가면 할 말이 별로 없는 사람이다 – Người đi đến các buổi gặp mặt nhưng không nói lời nào.

처음 가는 모임에서는 모두 그렇다. 공통 관심사가 없는 사람과도 자연스럽게 이야기할 수 있도록 이야깃거리 몇 가지를 생각해 놓는 습관을 들이는 것이 좋다.

Bạn nên tập thói quen suy nghĩ về một vài câu chuyện cần nói để có thể trò chuyện một cách tự nhiên với những người không có cùng chung sở thích.

 1. 나를 소개하는 자리에서 우물쭈물한다 – Bạn ngần ngại giới thiệu bản thân.

좋은 인상을 줄 수 있는 기회를 갉아먹고 있다. 나를 소개할 짧고 굵은 말을 생각하되 ‘주부 9단’, ‘초등학생 교육 커뮤니티 운영자’ 등 나의 핵심 콘텐츠를 포함시킨다.

Cần tận dụng cơ hội để tạo ấn tượng tốt. Hãy nghĩ ra những từ ngắn gọn để giới thiệu bản thân như “người vợ nội trợ 9 đẳng”, “người điều hành cộng đồng giáo dục học sinh cấp 1” .

 1. 첫 만남에서는 옷차림에만 신경 쓴다 – Ở lần gặp đầu tiên, chỉ chú ý đến cách ăn mặc.

옷차림보다 중요한 것은 말투와 태도다. 먼저 손을 내밀어 악수를 하고 상대방에게 다가가려는 노력을 다 하라. 많이 웃으려고 애쓰고 나도 웃음을 주기 위해 노력하라. 말투와 태도가 훌륭하다면 당신의 외모는 어느새 상대방의 관심 밖으로 밀려날 것이다.

Giọng điệu nói chuyện và thái độ là điều quan trọng hơn cách bạn ăn mặc. Đầu tiên, hãy chìa tay ra, bắt tay và cố gắng hơn để tiếp cận đối phương. Hãy cố gắng cười thật nhiều và cố gắng làm cho tôi cười nữa. Nếu bạn có một giọng điệu và thái độ tốt thì vẻ ngoài của bạn không biết chừng sẽ nằm ngoài sự chú ý của đối phương.

 1. 명함을 받으면 그냥 넣어 둔다 – Khi nhận danh thiếp thì cứ thế cất vào túi

명함에 쓰인 내용을 유심히 보고 한마디라도 그에 대해 이야기해 보자. 상대방에게 가장 효과적으로 관심을 표현하는 방법이다.

.Hãy chú ý những nội dung được viết trên danh thiếp và hãy nói về nó dù chỉ một từ. Đây là cách hiệu quả nhất để thể hiện sự quan tâm đến đối phương.

 1. 잘 모르는 화제가 나오면 침묵하고 딴 짓 한다 – Khi bắt gặp một chủ đề mình không biết thì lại im lặng và làm những hành động không hề liên quan đến chủ đề đó.

혹시 실수할까 걱정돼 침묵한다면 상대방은 당신이 자신에게 관심이 없거나 냉소적인 사람이라고 생각할 것이다. ‘잘 모르는 분야이기는 하지만 관심이 있습니다’, ‘그 부분에 대해 간략히 설명해 주시겠어요?’라는 한마디를 해보자. 당신이 상대방의 말에 관심이 있다는 것을 지속적으로 표현하는 것이 좋다.

Nếu bạn im lặng và lo lắng về việc mắc lỗi, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn không quan tâm hoặc bạn là người lạnh lùng. Hãy nói một vài lời như “Đó là lĩnh vực tôi không biết rõ lắm nhưng tôi có quan tâm đến nó’, “Bạn có thể giải thích ngắn gọn về lĩnh vực đó cho mình biết được không?”. Bạn nên tiếp tục bày tỏ rằng bạn đang tâm đến những gì đối phương đang nói.

 1. 사람을 좋아하지 않는다 – Bạn không thích ai cả.

대부분의 사람은 자신을 좋아하는 사람을 알아본다. 또한 그런 사람을 좋아하게 된다. 인맥을 넓히고 싶다면 사람을 보는 태도를 근본적으로 바꿔야 한다. 내 눈에 좋지 않은 부분보다 좋은 부분을 보려고 노력한다.

Hầu hết mọi người đều nhận thấy ai đó thích họ. Bạn cũng thích người đó. Nếu bạn muốn mở rộng mối quan hệ của mình, bạn phải thay đổi hoàn toàn thái độ của mình đối với mọi người. Cần nổ lực để cố gắng nhìn thấy những phần tốt hơn là phần không tốt của mọi người trong đôi mắt của bạn.

 1. 나를 잘 보여 주지 않는다 – Không giúp bạn nhìn thấy nhiều điều.

아주 일상적인 이야기라도 직접 겪거나 들은 이야기를 하기 시작하면 대화 분위기가 금세 풀린다. 때로는 실수한 이야기로 인간미를 보여주기도 하고 주위 사람을 자랑하며 내가 행복한 사람임을 보여 주라.

Ngay cả khi đó là một câu chuyện rất bình thường, không khí của cuộc trò chuyện nhanh chóng tan biến khi bạn bắt đầu kể những câu chuyện mà bạn đã trải qua hoặc đã nghe. Đôi lúc, hãy thể hiện lòng nhân ái của bạn bằng câu chuyện về sai lầm, hãy thể hiện tình yêu với những người xung quanh và hãy cho thấy rằng bạn là một người hạnh phúc.

 1. 내가 좋은 인맥이 아니다 – Bản thân không phải là mối quan hệ tốt.

인맥 만들기는 상호적인 것이다. 좋은 인맥을 만나려면 그 사람에게도 내가 만나고 싶은 사람이어야 한다. 특정 분야에서 전문적인 능력을 인정받도록 꾸준히 노력하고 대화 스킬에 대해 고민한다.

Tạo nên mối quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bạn muốn gặp được mối quan hệ tốt thì người đó phải là người mà bạn muốn gặp. Không ngừng nỗ lực để được công nhận năng lực chuyên môn của mình trong lĩnh vực đặc đặt nên và nghĩ về các kỹ năng nói chuyện.

 1. 늘 가던 곳에 가서 늘 하던 일을 한다 – Đi đến nơi bạn luôn đến và làm những gì bạn luôn làm.

단짝 친구와 매일 가는 카페에서 했던 이야기를 100번 반복한다? 인맥 만들 기회가 없는 것이 당연하다. 매일 점심을 같이 먹을 사람을 ‘찾아라’.

Bạn có nhắc lại câu chuyện mà bạn đã nói với người bạn rất thân của mình tại quán cà phê mà bạn đến mỗi ngày không? Đây là điều hiển nhiên làm bạn không có cơ hội để tạo các mối quan hệ. ‘Hãy đi tìm’ một ai đó để cùng bạn ăn bữa trưa mỗi ngày.

 1. 당장 생각나는 멘토나 멘티가 없다 – Không có người cố vấn hay một người cố vấn nào có thể nghĩ ngay đến.

같은 직종에 종사하는 멘토나 멘티는 앞으로 당신의 인맥을 풍요롭게 해줄 황금줄이다. 없다면 당장 구할 것.

Những người cố vấn hoặc người hướng dẫn trong cùng một nghề nghiệp là những người vàng ngọc sẽ giúp mối quan hệ của bạn rộng mở hơn trong tương lai. Nếu không, hãy tìm kiếm ngay lập tức.

 1. 필요로 하는 인맥을 어디서 만나야 할지 모르겠다 – Không biết phải nên gặp ở đâu những mối quan hệ mà bản thân cần

인터넷 카페 모임 등 쉽게 접근할 수 있는 곳도 인맥을 만날 수 있는 곳이다. 이미 알고 있는 모임에서도 스터디 그룹을 만들거나 자체 동호회를 만들면 거리가 느껴지는 사람도 인맥으로 끌어 올 수 있다. 중요한 것은 새로운 관계를 계속 만들어야 한다는 사실이다.

Nơi có thể dễ dàng tiếp cận như các các buổi hội họp quán cà phê internet cũng là nơi bạn có thể gặp gỡ mọi người. Ngay cả trong các buổi hội họp mà bạn đã biết trước đó, việc tạo một nhóm học tập hoặc tạo ra câu lạc bộ của riêng bạn có thể thu hút với những mối quan hệ có cảm giác khoảng cách. Điều quan trọng là bạn phải tiếp tục tạo ra những mối quan hệ mới.

 1. 온라인과 오프라인 한 곳에서만 활동한다 – Chỉ làm việc trực tuyến và ngoại tuyến.

온라인에서만 활동하면 사람과의 관계가 깊어지기 힘들다. 오프라인으로만 하는 활동은 우물 안 개구리를 만들 가능성이 크다.

Nếu bạn chỉ làm việc trực tuyến, rất khó để tạo nên các mối quan hệ với mọi người. Các hoạt động chỉ được thực hiện ngoại tuyến bên ngoài có khả năng chỉ tạo được các mối quan hệ như ếch ngồi đáy giếng.

 1. 상대방의 도움 요청을 거절한다 – Từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác.

인맥 관리는 계산적으로 해서는 성공하기 힘들다. 진정 사람에게 관심을 가지고 베푸는 자세가 되어 있어야 사람들이 내 주변으로 모이게 된다. 가깝지 않은 상대라도 도움 요청을 거절하는 것은 관계를 계속하고 싶지 않다고 선언하는 것과 같다.

Quản lý các mối quan hệ khó thành công về mặt tính toán. Con người cần phải có tâm thế thật lòng quan tâm, giúp đỡ người khác để mọi người luôn ở bên mình. Từ chối nhờ giúp đỡ dù không thân thiết chẳng khác nào bạn tuyên bố không muốn tiếp tục mối quan hệ.

 1. 만난 사람에 대한 정보를 정리해 두지 않는다 – Không sắp xếp thông tin về những người bạn gặp.

한 번 만난 사람을 잊어버리고 다시는 만나지 않는다면 그 사람을 애초에 만나지 않은 것과 다를 바 없다.

Nếu bạn quên người bạn đã gặp một lần và rồi không bao giờ gặp lại, chẳng khác gì bạn không gặp người đó ngay từ đầu.

 1. 메신저나 블로그 등 한 가지 이상의 PR 도구가 없다 – Không có nhiều hơn một công cụ PR như messenger hoặc blog

온라인 툴은 시간과 경비 면에서 가장 경제적인 인맥 관리 도구다.

Công cụ quản lí các mối quan hệ trực tuyến là công cụ mạng xã hội tiết kiệm chi phí nhất về thời gian và tiền bạc.

 1. 단체 문자 메시지로 대부분의 인맥을 관리한다 – Quản lý hầu hết các mối quan hệ của bạn bằng tin nhắn văn bản nhóm.

명절이나 새해에 보내는 단체 문자에는 더 이상 사람들이 답을 하지 않는다. 대신 상대방의 이름을 불러라. 단체 이메일을 보내기 전에도 꼭 ‘개인 메일로 보내기’를 클릭해서 내가 한 사람에게만 메일을 썼다는 인상을 줄 것.

Mọi người không còn trả lời tin nhắn văn bản nhóm được gửi vào ngày lễ tết hoặc năm mới. Thay vào đó, hãy gọi tên của người khác. Ngay cả trước khi gửi email nhóm, hãy nhớ nhấp vào “Gửi với hình thức email cá nhân” để tạo ấn tượng rằng tôi chỉ viết email cho một người.

 1. 인맥관리는 인성으로 하는 줄 안다 – Quản lý mối quan hệ cá nhân được thực hiện với tính cách.

인맥관리는 성격이 좋다고 저절로 되는 것이 아니다. 아무리 모임에서 좋은 인상을 주었더라도 사후 관리가 필요하다.

Quản lý các mối quan hệ cá nhân không tự nhiên đến chỉ vì bạn có một tính cách tốt. Cho dù cuộc gặp mặt đã mang lại cho bạn ấn tượng tốt như thế nào, thì việc quản lý sau đó là điều cần thiết.

 1. give & take가 당연하다고 생각한다 – Mặc định nghĩ rằng cho và nhận là điều đương nhiên.

언젠가 받을 것을 생각하고 주면 상대방이 안다. 계산적인 관계에서는 인맥이 꽃피지 않는다.

Nếu bạn nghĩ về những gì bạn sẽ nhận và cho thì đối phương sẽ biết. Trong một mối quan hệ thì nếu tính toán quá sẽ không tạo ra mối quan hệ tốt đẹp.

 1. 한번 구축한 인맥은 영원히 지속되리라 생각한다 – Nghĩ rằng những mối quan hệ đã được xây dựng một lần sẽ tồn tại mãi mãi.

인맥 지도는 사막 지형처럼 바람에 따라 변하고 없어지기도 한다. 적어도 2~3개월에 한 번씩은 연락하는 지속적인 관리가 포인트.

Bản đồ mối quan hệ cũng thay đổi và biến mất theo gió như địa hình sa mạc. Điểm then chốt đó là hãy giữ liên lạc ít nhất 2-3 tháng một lần.

 1. 각종 모임에 참여만 한다 – Chỉ tham gia vào các cuộc gặp mặt khác nhau.

모임에 아무리 자주 나가더라도 모임을 주도하거나 적극적으로 활동하지 않으면 특별한 사람이 되지 못한다.

Dù bạn có tham gia các cuộc gặp mặt thường xuyên đến đâu, bạn cũng không thể trở thành một người đặc biệt trừ khi bạn dẫn dắt cuộc gặp mặt hoặc tích cực chủ động.

 1. 한 번 만났던 사람이 아쉬울 때만 생각난다 – Chỉ nghĩ đến những người đã gặp một lần khi cảm thấy tiếc.

인맥 관리가 어려운 것은 당장 눈앞에 이익이 없을 때 관계를 지속하기 위해 노력을 해야 하기 때문이다. 당장 필요가 없더라도 인맥 관리를 후순위로 미루게 되면 후회하게 된다.

Rất khó để quản lý các mối quan hệ vì bạn phải nỗ lực để tiếp tục mối quan hệ khi không có lợi ích trước mắt. Ngay cả khi bạn không cần mối quan hệ này ngay lập tức, bạn sẽ hối tiếc nếu bạn trì hoãn việc quản lý các mối quan hệ của mình xuống mức ưu tiên thấp hơn.

 1. 적을 만든다 – Gây kẻ thù.

아무리 인맥을 많이 구축해도 한 사람의 적이 생기면 와르르 무너지게 된다. 사람 관계에서는 입소문이 가장 강력한 파워임을 염두에 둔다.

Bất kể bạn xây dựng bao nhiêu mối quan hệ, nếu có kẻ thù, mối quan hệ đó sẽ sụp đổ. Hãy luôn ghi nhớ rằng lời đồn truyền miệng là sức mạnh mạnh mẽ nhất trong các mối quan hệ của con người.

 1. 동창이나 직장 동료가 많으면 인맥이 좋은 것으로 착각한다 – Nếu có nhiều bạn cùng trường hoặc đồng nghiệp, bạn đang nhầm lẫn với những mối quan hệ tốt.

노력 없이 저절로 만들어지는 인맥으로는 최상의 인맥 지도를 그릴 수 없다. 진정 좋은 인맥은 내가 평소에 만나기 어려운 집단에 속해 있으면서 서로 기분 좋게 도움을 주고받을 수 있는 사람. 이런 인맥은 적극적인 활동 없이는 얻기 힘들다.

Không thể vẽ bản đồ mối quan hệ tốt nhất với một mối quan hệ do chính nó tạo ra mà không cần nỗ lực. Một mối quan hệ tốt thực sự là một người có thể trao qua nhận lại giúp đỡ lẫn nhau khi ở trong một tập thể nhưng khó gặp gỡ nhau thường ngày. Những mối quan hệ như vậy khó có được nếu không có các hoạt động tích cực.

 1. 소위 ‘잘 나가는’ 사람들로 인맥을 구성하면 된다고 생각한다 – Nghĩ chỉ cần xây dựng một mối quan hệ với những người được gọi là “đẹp” là đủ.

나에게 맞는 인맥 지도를 그리는 것이 중요하다. 모두가 보기에 잘 나가는 사람이 아니라, 현재, 그리고 미래에 서로에게 도움이 될 수 있고 지속적으로 만날 수 있는 사람이어야 한다.

Điều quan trọng là vẽ một bản đồ mối quan hệ phù hợp với bạn. Bạn không nên là người có vẻ tốt với tất cả mọi người, mà là người có thể giúp đỡ lẫn nhau trong hiện tại và tương lai và có thể gặp gỡ nhau thường xuyên.

 1. 좋은 인맥은 운이 좋아야 만난다고 생각한다 – Cho rằng mối quan hệ tốt thì chỉ có gặp may.

가만히 앉아 있는데 좋은 인맥이 만들어질 가능성은 제로에 가깝다. 좋은 인맥을 만나려면 좋은 사람을 찾아다녀야 한다. 멘토가 필요하다면 멘토가 있을 법한 커뮤니티에 가입하라. 같은 직종에 종사하는 사람을 사귀고 싶다면 모임에 나가거나 적극적으로 소개를 받아라.

Khi bạn lặng lẽ ngồi yên, cơ hội tạo nên các mối quan hê tốt gần như là con số không. Để gặp những mối quan hệ tốt, bạn cần phải tìm những người tốt. Nếu bạn cần một người cố vấn, hãy tham gia một cộng đồng có khả năng là người cố vấn. Nếu bạn muốn kết bạn với những người cùng nghề, bạn hãy đến một cuộc họp hoặc chủ động nhận sự giới thiệu.

 1. 참여하는 모임이 많으면 인맥이 좋은 것으로 착각한다 – Nếu có nhiều cuộc hội họp để tham gia, bạn đã nhầm lẫn với những mối quan hệ tốt.

중요한 것은 모임에 참가한다는 사실이 아니라 그곳에서 어떤 사람을 만나느냐다. 모임에서는 항상 누구와 어떤 대화를 나눌지 머릿속에 그려 본다.

Điều quan trọng không phải là tham gia trong cuộc hội họp, mà là những người bạn gặp ở đó. Trong các cuộc họp, hãy luôn hình dung người mà bạn sẽ nói chuyện cùng.

 1. 나에게 부족한 인맥을 파악하지 못했다 – Không thể nắm bắt các mối quan hệ mà bản thân thiếu hụt

지금 당장 먹고 사는데 부족함이 없더라도 당신의 인맥에는 구멍이 뚫려 있을 수 있다. 인맥 지도를 그려 보라. 나에게 필요한 인맥은 어떤 사람인지 리스트를 만들어라. 직업이나 연령 등이 한쪽으로 치우쳐 있다면 인맥 관리 계획을 수정해야 한다. 인맥 관리의 시작은 내 인맥을 확인하는 작업부터이다.

Ngay cả khi bạn không có đủ ăn và sống ngay hiện tại, bạn có thể có nhiều lỗ thủng trong mối quan hệ của bạn. Hãy thử vẽ bản đồ mối quan hệ. Với mối quan hệ mà bạn cần, hãy lập danh sách những người đó là ai. Nếu công việc hoặc tuổi tác của bạn nghiên về một phía, bạn cần phải điều chỉnh lại kế hoạch quản lý mối quan hệ của mình. Khởi đầu của quản lý các mối quan hệ là bắt đầu công việc xác nhận các mối quan hệ cá nhân của bạn.

—————————-

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.