내려놓음의 끝에는 행복이 있다 – CUỐI CÙNG VIỆC BỎ XUỐNG CŨNG CÓ HẠNH PHÚC

내가 행복할 때보다 내가 사랑하는 사람이 행복할 때 더욱 행복합니다. So với việc tôi hạnh phúc thì người tôi yêu hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn.   포기는 할 수 없다고 멈추는 것이고, 내려놓음은 할 수 있지만 비우는 마음으로


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.