그대여, 지금부터 소망하라 – NGƯỜI ẤY,  HY VỌNG TỪ BÂY GIỜ.

그대여. Người ấy 소망의 위대함을 믿으라. Hãy tin vào sự vĩ đại của hy vọng. 내가 잘 되기를 바라는 마음에서 Trong lòng mong ước rằng tôi sẽ khỏe mạnh 비롯된 오물이 욕망이라면 Nếu sự bẩn thỉu khởi nguồn là tham


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.