경제와 경제활동 – KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

경제와 경제활동 – KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Bán hạ giá                                                                               세일 Bán hàng                                                                                 판매하다 Bán lẻ                                                                                      소매 Bán phá giá hối đoái                                                               외환덤핑 Bán phá giá                                                                             덤핑, 투매 Bản tính thu chi lời lỗ                                                             손익계산서 Bán theo


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.