VĂN HÓA GIA ĐÌNH

VĂN HÓA GIA ĐÌNH

Hàn Quốc duy trì chế độ đại gia đình cùng sinh sống môt nhà trong đó có ông, bà, gia đình của các con trai với vợ và các con. Để giữ gìn trật tự gia đình nên người đàn ông cao tuổi nhất trong gia đình đóng vai trò quan trọng nhất cả gia đình theo ý của người lớn nhất.

Với quá trình chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, dần dần chế độ đại gia đình biến mất, hiện nay chỉ có mô hình gia đình hạt nhân gồm có vợ chồng và con trai, con gái chưa kết hôn. Tuy nhiên hình thái văn hóa gia đình vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ đại gia đình nên vẫn nhấn mạnh vai trò của người đàn ông. Chế độ đại gia đình theo ảnh hưởng của truyền thống rất coi trọng sự hòa hợp trong gia đình và mỗi thành viên đều góp sức trong công việc chung của gia đình.

Thứ tự trên dưới và trất tự giữa các thành viên trong gia đình là cách duy trì văn hóa gia đình của Hàn Quốc. Kính trọng ông bà, bố mẹ, họ hàng, những người lớn tuổi, hành đồng và lời nói cũng phải thể hiện sự tôn trọng.

Tại Hàn Quốc, người ta đã từng nghĩ nam giới lo việc bên ngoài, phụ nữ đảm đương việc trong nhà. Do đó, phụ nữ chỉ ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Ngày nay nhiều phụ nữ làm công việc xã hội nên dần dần nam giới cũng tham gia vào việc nhà hay việc chăm nuôi con cái.

 

가족문화

한국의 가족은 전통적으로 할아버지. 할머니와 그 아들. 형제들이 저마다 부인과 아들, 딸을 거느리고 모두 한  집에 모여 사는 대가족제도를 유지했습니다. 이 때문에 집안 질서를 유지하기 위해 집안에서 나이가 제일 많은 남자가 가장 노릇을 했고, 가족은 대부분 가장의 뜻을 따랐습니다.

농업사회에서 산업사회로 바뀌면서 대가족제도는 점차 해체되기 시작해 요즈음은 부부와 결혼하지 않은 아들딸로 구성된 핵가족이 주를 이루고 있습니다. 하지만 가족문화의 형태는 여전히 대가족제도의 영향을 많이 받는 편이라 아직도 가장의 구실을 중요하게 여깁니다. 대가족제도 전통의 영향으로 가족의 화목을 매우 중요하게 생각하여 가족 단위 일이 많습니다. 가족 구성원 간의 순위와 질서는 한국의 가족문화를 유지하는 방법입니다. 조부모와 부모, 친척 중 나이든 분들을 공경하고,  행동과 말투도 공손하게 합니다.

한국에서는 전통적으로 바깥일은 남자가, 집안일은 여자가 하는 것으로 생각했습니다. 그래서 여자들은 집안에서 살림을 하고, 아이를 기르고 부모님을 모시는 일을 했습니다. 지금은 사회생활을 하는 여성들이 늘어나면서 자연스레 남자들도 집안일이나 아이들 키우는 일에 참여하게 되었습니다.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x