V/A + 아/어/여요

– Chia đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/tính từ – Mức độ kính ngữ thấp hơn 습니다/ㅂ니다 – Đuôi câu này chia làm 3 trường hợp Trường hợp 1: V/A + 아요 – Động tính từ chứa nguyên


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.