SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “을 때” và “었을 때”

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “ ” và “었을 ” có nhiu trường hợp có thể trao đổi với nhau

■ 어렸을 때에는 김치를 안 먹었어요. (Khi còn bé tôi đã không ăn kim chi)

■ 어릴 때에는 김치를 안 먹었어요.

Có những sự khác biệt sau:

1/ “었을 때“ chỉ khoảnh khắc mà đọng tác nào đó được hoàn tất trước

■ 한국에 올 때 비행기를 탔어요.(đúng) (tôi đã đi máy bay khi đến hàn quốc)

■ 한국에 왔을 때 비행기를 탔어요. (Sai)

2/ “었을 때“ chỉ khoảnh khắc mà sự kiên nào đó đã xảy ra trong thực tế. “을 때” có thể sử dụng trong trường hợp giả định tình huống nào đó.

■ 저는 배고플 때에는 쉽게 화가 나요. (Đúng) (khi đói bụng tôi dễ nổi giận)

■ 저는 배고팠을 때에는 쉽게 화가 나요. (Sai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *