SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA -었던 và -은

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA –었던 và –

Đều là các ngữ pháp được sử dụng để diễn tả các hành động trong quá khứ.

■ 작년에 샀던 옷

■ 작년에 산 옷

Quần áo tôi mua năm ngoái

Nhưng có khác biệt sau.

  1. -었던 có thể được sử dụng để chỉ ra các hành động trong quá khứ không liên quan đến hiện tại.

■ 결혼한 분은 아내하고 같이 오세요. (O)

■ 결혼했던 분은 아내하고 같이 오세요. (X)

Nếu bạn đã kết hôn, hãy đến với vợ của bạn.

■ 여기에 앉았던 사람 어디 갔어요? (O)

■ 여기에 앉은 사람 어디 갔어요? (X)

Người ngồi đây đã đi đâu rồi?

  1. -었던khi được sử dụng với tính từ, nó thể hiện là hiện tại không có như thế.

■ 키가 작았던 아이가 지금 보니 많이 컸군요. (O)

■ 키가 작은 아이가 지금 보니 많이 컸군요. (X)

Đứa bé thấp bé ngày trước giờ đã lớn lên nhiều rồi.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x