SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “었던”과 “은”

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “었던

“었던”과 “은”은 모두 과거의 행위를 표현할 때에 사용하는 문법입니다.

“었던”과 “은” là ngữ pháp sử dụng khi diễn tả hành động của quá khứ.

– 작년에 샀던 옷.

Cái áo mà tôi đã mua năm trước.

– 작년에 산 옷.

Cái áo mà tôi đã mua năm trước.

다음과 같은 차이가 있습니다. Có sự khác biệt như sau:

  1. “었던” 현재와는 무관해진 과거의 행동을 가리킬 때에 사용할 수 있습니다.

“었던” được sử dụng khi biểu thị hành động của quá khứ không liên quan đến hiện tại.

– 결혼한 분은 아내하고 같이 오세요.

Vị đã kết hôn hãy đến cùng với vợ.

– 결혼했던 분은 아내하고 같이 오세요.

Vị đã kết hôn hãy đến cùng với vợ.

– 여기에 앉았던 사람 어디 갔어요?

Người ngồi ở đây đã đi đâu rồi?

– 여기에 앉은 사람 어디 갔어요?

Người ngồi ở đây đã đi đâu rồi?

  1. “었던” 형용사와 함께 쓰일 경우, 현재는 그렇지 않음을 나타냅니다.

“었던” được sử dụng với tính từ, hiện tại thì không sử dụng được.

– 키가 작았던 아이가 지금 보니 많이 컸군요.

Đứa bé nhỏ con bây giờ nhìn lại đã lớn nhiều.

– 키가 작은 아이가 지금 보니 많이 컸군요.

Đứa bé nhỏ con bây giờ nhìn lại đã lớn nhiều.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x