NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “행복한 아내의 역할.”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 요즘 40대 가장들 중 귀가공포증’으로 병원을 찾는 사람들이 많다고 한다. 귀가공포 신드롬을 앓고 있는 사람들의 공통점은 요령을 피울 줄 모르는 성실한 직장인들이다. 이런 가장들을 치료하는 최고의 의사는 아내다. 최근 주부경영학교가 발표한 남편


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.