NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: ”북극곰”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 어미 북극곰은 모성애와 보호본능이 아주 강한 동물입니다. 항상 새끼곰들을 근처에 두고, 혹여 새끼곰들이 멀리 떨어질 때는 소리를 내어 혼내기도 합니다. 어미 북극곰은 새끼를 보호하기 위해 자기 보다 큰 포식동물과 싸우기도 하며, 도망가야


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký