NGỮ PHÁP: V/T + 든지

Mời cả nhà cùng tham khảo với KANATA nhé – Nghĩa: bất cứ, bất kể – Thể hiện dù có làm gì thì cũng không liên quan, không thành vấn đề, không sao hết. – Thường dùng khi nói. –


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.