10미터만 더 뛰어봐 – Hãy thử chạy thêm 10m nữa

그렇다고 내가   집안 배경이 좋거나 학벌이 좋았던 것은 아니다. Điều đó không phải là tôi có gia cảnh tốt hay nền tảng học vấn tốt. 오히려 남들보다 훨씬 못했다. 그러나 한 가지 내세울 만한 점은 10미터를 더 뛰었다는 것이다.


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.