힘들고 지칠 때 위로가 되는 글 7가지 – 7 BÀI VIẾT GIÚP AN ỦI KHI BẠN MỆT MỎI, KIỆT SỨC

나는 항상 많은 걱정과 고민을 하면서 살아왔다. 지금 생각해보면 일어나지도 않을 일까지 끌어다가 쓸데없는 걱정을 하느라 너무나 많은 시간을 허비한 것 같다. Tôi luôn luôn sống với nhiều nỗi lo lắng và khổ tâm. Nếu bây giờ cứ suy nghĩ


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.