소유격(SỞ HỮU CÁCH)

SỞ HỮU CÁCH                                              소유격

Xô-iu-ciô

Của                                                                  의                               ưi

Của tôi                                                            나의 (내)                     na-ưi (ne)

저의 (제)                     cho-ưi (chê)

Của em trai                                                      남동생의                    nam-tong-xeng-ưi

Của anh,của cậu                                              너의                            nơ-ưi

Của mày                                                          당신의                       tang-xin-ưi

Của ngài                                                          선생님의                   xơn-xeng-nim-ưi

Của quý bà                                                      부인의                        bu-in-ưi

Của bà                                                             아주머니의                a-chu-mơ-ni-ưi

Của chúng tôi                                                  우리들의/ 저희의      u-ri-tư-rưi chơ-hi-ưi

Của các vị                                                       여러분의                    iơ-rơ-bun-ưi

Khi đại từ đi với các danh từ làm sở hữu thì  의(ưi) đọc thành 에 (ê)

Em tôi                                                              내동생

Ne-tông-xeng

Gia đình tôi                                                      제가족

Chê-ca-chốc

Quê hương của chúng tôi                               제공향

Chê-cô-hiang

Công ty của ngài                                             선생님의 회사

Xơn-xeng-nim-ê-huê-xa

Nhà của người ấy                                             그 사람의 집

Cư-sa-ram-ê-chíp

Bạn trai của chị gái                                          누나의 남자 친구

Nu-na-ê-nam-cha-shin-cu

Người yêu của anh                                          너의 애인

Nơ-ê-e-in

Nhà của ai                                                       누구의 집

Nu-cu-ê-chíp

Xe của bố                                                        아버지의 차

a-bơ-chi-ê-sha

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x