‘새해부터 태풍’ 베트남 남부지역 통과

‘새해부터 태풍’ 베트남 남부지역 통과   새해 시작과 함께 태풍이 베트남 남부지역을 통과한다. 2일 오전 현재 1호 태풍 파북(PABUK)이 베트남 호치민시 남동쪽 590km 부근 해상에서 서쪽으로 시속 7km의 속도로 이동 중이다. 중심 기압은 998hPa이며, 풍속은 시속 75km에 달한다. 태풍의 예상경로는


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.