베트남 노동자 71%사회 보험에 미가입

베트남 노동자 71%사회 보험에 미가입   베트남 사회 보험 청의 통계에 따르면, 베트남의 노동 연령층은 5000 만명이 넘는다. 이 중 이주 노동자나 아르바이트 자영업자를 중심으로 약 71 %에 해당하는 약 3500 만명이 사회 보험에 가입 하고 있지 않다고 현지 언론


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.