누군가 있다는 건 참 행복한 일이다 – CÓ MỘT AI ĐÓ LÀ ĐIỀU THẬT HẠNH PHÚC

내 안에 사랑의 뼘이 같은 또 다른 누군가가 있다는 건 참 행복한 일이다. Đối với tôi Giống như nhịp yêu thương của tình yêu Có một ai đó Đó là điều thật hạnh phúc.   어둠속에서 잠시 두려움에 떨었을 지라도


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.