내일 비가 올거라고 걱정하는 당신 – BẠN LO LẮNG RẰNG NGÀY MAI TRỜI SẼ MƯA

당신을 위해 이 글을 씁니다.. 내일 태양이 뜰텐데 비가 올거라고 걱정하는 당신에게 .. Tôi viết bài này để dành cho bạn Gửi bạn người lo lắng ngày mai mặt trời mọc nhưng sẽ mưa…   행복과 불행의 양이 같다는 것을


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.