NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “아빠. 미인대회라는 게 뭐야 ?”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 “여보. 오늘은 당신이 동진이 좀 데리고 와줘. 난 오늘도 야근이야.” 유난히 피곤한 아내의 목소리를 전화로 듣고 아들을 유치원에서 데리고 왔습니다. 요즘 세상이 좋아졌다고 해도 부부가 맞벌이하지 않으면 자녀 혼자 키우기도 힘든 세상입니다.


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.