NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: ”아빠가 좋아? 엄마가 좋아?”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 저는 여섯 살이 된 딸과 함께 하는 것이 너무도 즐거운 사람입니다. 주말이면 딸과 함께 하는 시간 때문에 다른 약속은 거의 잡지 않습니다. 사람들은 저보고 딸바보라고 놀리기도 합니다. 어느 날 일찍 퇴근 후에


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký