NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “보이지 않는 가난.”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   워털루전쟁의 영웅 웰링턴장군이 승전기념 파티를 열었다. 육.해.공군의 장성과 공을 세운 장교들이 모두 모였다. 웰링턴은 하객들에게 보석이 촘촘히 박힌 지갑을 자랑하고 싶었다. 그런데 방금까지 주머니에 있던 지갑이 사라져 버렸다.  웰링턴은 하객들을 향해 소리쳤다.

Xin lỗi, bạn cần nâng cấp trở thành hội viên VIP để truy cập bài viết này. Xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.