맘에 새겨야 할 행운을 부르는 습관 20가지 – 20 THÓI QUEN MANG LẠI MAY MẮN CẦN GHI NHỚ

 1. 묵묵히 열심히 일한다. 운 좋은 사람은 그야말로 ‘일’하느라 바쁘게 보낸다.

Làm việc chăm chỉ một cách im lặng. Người may mắn thực sự bận rộn với công việc.

 1. 긍정적인 사람을 주변에 둔다. 이들은 부정적인 사람들을 주변에 두어 자신을 무너뜨리지 않는다.

Đặt những người tích cực xung quanh bạn. Không hủy hoại bản thân bằng cách đặt những người tiêu cực xung quanh.

 1. 매일 긍정적인 생각을 한다. 운 좋은 사람은 긍정적인 말을 하고 능동적으로 행동한다.

Suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Những người may mắn nói những điều tích cực và luôn chủ động.

 1. 지나친 고민은 삼간다. 온종일 고민을 하고 또 해도 문제는 해결되지 않을 때가 많다. 행복하게 사는 대부분이 지나친 고민은 피하고 오히려 과감한 선택을 할 때가 많다.

Kiềm chế những lo lắng quá mức. Có nhiều khi vấn đề không được giải quyết ngay cả khi đã suy nghĩ về nó cả ngày. Hầu hết những người sống hạnh phúc đều tránh những lo lắng thái quá và thường đưa ra những lựa chọn quả cảm.

 1. 뚜렷한 목표를 가지고 있다. 운 좋은 사람은 명확한 목표를 가지고 있다. 목표가 정해지면 그 목표를 향해 최선을 다한다.

Có mục tiêu rõ ràng. Những người may mắn có mục tiêu rõ ràng. Nếu một mục tiêu đã được đặt ra, hãy cố gắng hết sức để hướng tới mục tiêu đó.

 1. 모든 것이 완벽할 수 없음을 인정한다. 운 좋은 사람은 “지금은 적절한 시기가 아니야.” 라고 핑계 대지 않는다. 즉, 운 좋은 사람은 ‘좋은 때’를 스스로 만들어낸다.

Thừa nhận rằng mọi thứ đều không thể hoàn hảo. Người may mắn không ngụy biện rằng “Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.” Nói cách khác, một người may mắn tự tạo ra ‘thời điểm tốt ’.

 1. 남의 험담을 하거나 비난에 신경 쓰지 않는다. 대부분 비난을 받을 때도 변론하기보다는 무덤덤하게 받아넘기며 본인의 가던 길로 전진한다.

Không quan tâm đến những lời nói xấu hoặc chỉ trính của người khác. Ngay cả khi bị chỉ trích, thay vì tranh cãi, họ vẫn bình tĩnh tiếp nhận và tiến lên trên con đường của riêng mình.

 1. 이성보다 마음이 원하는 쪽을 따를 때도 있다. 사람이 어려움에 부닥치면 이성과 감정 사이에서 많은 고민을 한다. 이때 운 좋은 사람은 머리보다는 마음이 이끄는 대로 따른다.

Đôi khi trái tim muốn hướng theo mong muốn hơn là lí trí. Khi một người gặp khó khăn, họ phải suy nghĩ rất nhiều giữa lý trí và tình cảm. Lúc này, người may mắn làm theo những gì trái tim dẫn dắt hơn là cái đầu.

 1. 계획이 아니라 목표에 집중한다. 계획은 바뀔 수 있다. 완벽하게 계획을 짜더라도 여러 가지 변동사항은 늘 생기게 마련이다. 목표를 성취하기 위해서는 여러 가지 변수가 있음을 인정하라.

Tập trung vào mục tiêu chứ không phải kế hoạch. Các kế hoạch có thể thay đổi. Ngay cả khi bạn lập kế hoạch hoàn hảo, sẽ luôn có một số thay đổi. Hãy thừa nhận rằng có rất nhiều biến số để đạt được mục tiêu của bạn.

 1. 행동에 옮긴다. 운 좋은 사람은 비록 실패한다 해도 행동으로 옮기는 성향이 있다. 즉, 가만히 앉아있기보다는 실행에 옮기며 확실하게 결론을 짓는다.

Hãy hành động. Người may mắn có xu hướng hành động, ngay cả khi thất bại. Nói cách khác, thay vì ngồi yên, hãy hành động và đưa ra kết luận một cách chắc chắn.

 1. 누구를 만나든 스스럼없다. 운 좋은 사람은 처음 만난 사람이라 할지라도 스스럼없이 대화를 시도한다. 이들이 다양한 사람들과 인맥을 쌓고 경험을 풍부하게 만드는 것은 시간 문제다.

Dù gặp ai thì cũng không ngại. Người may mắn cố gắng nói chuyện một cách thoải mái, ngay cả khi đó là lần đầu tiên gặp nhau. Việc họ kết nối với nhiều người và làm phong phú thêm trải nghiệm của họ chỉ là vấn đề thời gian.

 1. 오늘의 일에 집중한다. 운 좋은 사람의 특징은 과거에 집착하거나 미래를 고민하는 대신 현재에 집중한다.

Tập trung vào công việc của ngày hôm nay. Đặc điểm của người may mắn là tập trung vào hiện tại thay vì bám víu vào quá khứ hay suy tính về tương lai.

 1. 이들도 좌절과 실패 때문에 상처받는다. 하지만 운 좋은 사람은 좌절에서 멈추지 않고 전진한다. 왜냐하면, 인내하고 참으면 고난의 시기는 곧 지나가고 장애물도 극복된다고 믿기 때문이다.

Họ cũng bị tổn thương bởi sự thất vọng và thất bại. Nhưng người may mắn không dừng lại trong thất vọng và tiến lên. Đó là bởi vì, nếu bạn kiên trì và chịu đựng thì thời gian khó khăn sẽ sớm qua đi và trở ngại cũng sẽ vượt qua được.

 1. 자신에 대한 믿음을 가진다. 그렇다고 교만 하다는 뜻은 아니다. 운 좋은 사람은 모든 사람이 내면의 힘을 가지고 있다고 믿는다.

Có niềm tin vào bản thân. Điều đó không có nghĩa kiêu ngạo. Người may mắn tin rằng mọi người đều có sức mạnh bên trong.

 1. 호기심이 넘친다. 운 좋은 사람은 주변의 것들이 어떻게 돌아가는지 관심이 많다. 새로운 아이디어와 관찰력이 뛰어난 사람이다.

Tràn ngập sự hiếu kì. Người may mắn quan tâm đến cách mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Là người xuất sắc với những ý tưởng mới và kỹ năng quan sát.

 1. 성공이 쉽지 않다는 것을 알고 있다. 목표를 이루기 위해서는 장애물이 기다리고 있음을 알고 있다. 단, 미리 장애물에 대처할 준비를 하고 전진할 따름이다.

Hãy biết rằng thành công không hề dễ dàng. Biết rằng có nhiều trở ngại đang chờ đợi để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, bạn chỉ cần chuẩn bị để đối phó với những trở ngại và tiến lên phía trước.

 1. 감사할 줄 안다. 운 좋은 사람은 노력해서 얻은 결과물이 당연한 결과가 아닌 선물이라 생각한다. 겸손하게 받아들이고 감사히 여긴다.

Biết cảm ơn. Người may mắn nghĩ rằng kết quả của sự chăm chỉ là một món quà, không phải là kết quả tự nhiên. Hãy khiêm tốn chấp nhận và biết ơn.

 1. 배울 것이 많다고 생각한다. 운 좋은 사람은 인생의 성공과 즐거움이 끊임없이 배우고 성장하는데 있다는 것을 잘 알고 있다.

Có rất nhiều điều để học hỏi. Người may mắn biết rằng thành công và niềm vui của cuộc sống nằm ở việc không ngừng học hỏi và trưởng thành.

 1. 다른 사람을 배려한다. 사업이든 가정이든 가까이 지내는 사람과의 협력관계가 중요하다는 것을 잘 알고 있기 때문이다.

Hãy quan tâm đến người khác. Đó là bởi vì phải biết rõ tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với những người thân thiết của bạn, cho dù là ở doanh nghiệp hay ở nhà.

 1. 운 좋게 태어난다는 것을 믿지 않는다. 이들이 태어나면서부터 똑똑한 것은 아니다. 다만 일반적인 사람보다 좀 더 다르게 생각하고 행동으로 옮겼기에 얻어진 결과이다.

Tôi không tin vào việc sinh ra đã may mắn. Họ không thông minh ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên, đây là kết quả có được vì họ đã suy nghĩ và hành động khác với người thường.

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:
https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/
https://kanata.edu.vn/he-dao-tao-bien-phien-dich-tieng-han-quoc-chinh-quy/
________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
WEB: https://kanata.edu.vn
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở:
Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, P8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913

5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

3 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
lemai
lemai
1 năm cách đây

bài viết hay lắm ạaaa <3

Phạm Vi
Phạm Vi
1 năm cách đây

Toàn là những lời khuyên hay trong cuộc sống

Đỗ Trân
Đỗ Trân
1 năm cách đây

nhũng lời khuyên hay qá, nếu áp dụng vô mấy bài diễn thuyết về cuộc sống thì rất tuyệt

3
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.