마음의 상처를 이겨내는 사람만이 희망을 그린다 – CHỈ NHỮNG NGƯỜI VƯỢT QUA CƠN ĐAU LÒNG MỚI VẼ RA HY VỌNG.

온몸에 난 상처로 고민하고 아파하던 독수리 한 마리가 있었습니다.

Có một con đại bàng đang đau đớn và bị vết thương trên toàn thân.

도저히 안 되겠다는 생각에 낭떠러지 위에서 밑을 내려다보면서 깊은 생각에 잠겼습니다.

Nó nhìn xuống vách núi, tôi trầm ngâm suy nghĩ và nghĩ rằng không thể làm gì được.

독수리는 여태껏 입은 자신의 상처 때문에 더 이상은 높이 날 수가 없다는 시름에 빠졌고 마지막으로 스스로 목숨을 끊겠다는 선택을 했습니다.

Đại bàng buồn bã vì không thể bay cao được nữa vì những vết thương mà nó phải chịu cho đựng, và cuối cùng nó đã đưa ra lựa chọn tự kết liễu mạng sống của mình.

그 모습을 본 대장 독수리가 재빠르게 날아와 상처 난 독수리에게 물었습니다.

Thấy vậy, đại bàng đội tướng nhanh chóng bay đến hỏi đại bàng bị thương.

“왜 갑자기 이렇게 어리석은 일을 하려고 하느냐?” 그러자 아파하던 독수리가 말했습니다.

“ Tại sao đột nhiên lại làm một việc ngốc nghếch như vậy?” Con đại bàng đau đớn nói.

“난 늘 상처만 입고 살아요. 이렇게 살 바에야 차라리 죽는 게 나을 것 같아요.”

“Tôi luôn chỉ sống với những vết thương. Tôi nghĩ thà chết nếu cứ sống thế này ”.

대장 독수리는 갑자기 자신의 날개를 펼치더니 이야기했습니다.

Đại bàng tướng đột nhiên dang rộng đôi cánh và nói chuyện.

그 날개에는 오래돼 보이는 많은 상처가 흉터로 남아 있었습니다. “나의 몸을 한 번 보렴. 지금은 내가 대장 독수리지만, 나 또한 수많은 상처를 입고 살아왔지. 여기는 사람들의 총에 맞은 상처, 여기는 다른 독수리에게 습격받은 상처, 또 여기는 나뭇가지에 찢긴 상처란다.”

Nhiều vết sẹo cũ kỹ lâu năm vẫn còn trên cánh.

“Hãy nhìn vào cơ thể của tôi.

Bây giờ tôi là Đại bàng tướng, nhưng tôi cũng đã phải chịu rất nhiều vết thương. Đây là vết thương do súng của người ta, đây là vết thương do một con đại bàng khác tấn công, và đây là vết thương từ cành cây. ”

그 외에도 수 없는 상처 자국이 있는 대장 독수리의 날개를 보자 아파하던 독수리는 고개를 숙였습니다.

대장 독수리는 단호한 말투로 다시 이야기했습니다.

Ngoài ra, con đại bàng bị thương cúi đầu khi nhìn thấy đôi cánh của con đại bàng đội trưởng có vô số vết sẹo.

Đại bàng tướng lại nói với giọng chắc nịch.

“이것은 나의 몸에 새겨진 상처일 뿐이다. 나의 마음엔 더 수많은 상처 자국이 새겨져 있단다. 그런 상처에도 불구하고 다시 일어서지 않으면 안 되었지. 상처 없는 독수리란 이 세상에 태어나지 않은 독수리일 뿐이다.”

“Đây chỉ là vết thương được khắc trên cơ thể tôi. Trong lòng tôi còn khắc rất nhiều vết sẹo khác nữa. Mặc dù bị tổn thương như vậy nhưng nếu tôi không đứng dậy một lần nữa thì không thể được. Đại bàng không có vết thương chỉ là đại bàng chưa được sinh ra trên thế giới này.”

‘희망의 지혜를 주는 이야기’ 중-

‘Câu chuyện trí tuệ mang đến sự hy vọng’

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.