TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 동물 – ĐỘNG VẬT

Ấu trùng đã trưởng thành                                                        성충

Ấu trùng                                                                                  애벌레, 유충

Ba ba                                                                                       자라

Bạch tuộc                                                                                낙지

Báo biển                                                                                  바다표범

Báo sao                                                                                   표범

Bay                                                                                          날다

Bầy, đàn (động vật)                                                                 떼, 무리

Bọ ngựa                                                                                  사마귀

Bọ rùa                                                                                     무당벌레

Bò rừng                                                                                   들소

Bò sữa                                                                                     젓소

Bong bóng cá                                                                          부레

Bò sát                                                                                      파충류

Bò vàng                                                                                   황소

Bướm to                                                                                  나방

Bướm                                                                                      나비

Cá (nói chung)                                                                        물고기

Cá biển                                                                                    바닷물고기

Cá bống                                                                                   망둥이

Cá cảnh                                                                                   관상어

Cá cơm                                                                                    멸치

Cá chép                                                                                   잉어

Cá chình.                                                                                 뱀장어

Cá dơi                                                                                     병어

Cá đác                                                                                     피라미

Cá đuối                                                                                    가오리, 홍어

Cá heo                                                                                     돌고래

Cá hồi                                                                                      송어/연어

Cá lóc, cá tràu                                                                         가물치/숭어

Cá mập                                                                                    상어

Cá minh thái                                                                            명태

Cá nước ngọt                                                                          민물고기, 민어

Cá quả, cá tràu                                                                        가물치

Cá sấu                                                                                     악어

Cá tuế                                                                                      송사리

Cá thờn bơn                                                                            넙치

Cá thu mình dài                                                                      삼치

Cá thu                                                                                     고등어

Cá trê                                                                                      메기

Cá vàng                                                                                   금붕어, 붕어

Cá voi                                                                                      고래

Cá vùng nhiệt đới                                                                   열대어

Cá xacdin, cá sộp                                                                    정어리

Cá                                                                                            은어

Cái cánh (chim)                                                                       날개

Cái chân                                                                                  다리

Cái chuồng nuôi con vật                                                         우리

Cái đuôi chim, cái phao câu                                                   꽁무니, 꽁지

Cái đuôi                                                                                   꼬리

Cái mề (gà, chim)                                                                    모래주머니

Cái miệng, mồm                                                                      입

Cái mỏ chim                                                                            부리, 주둥이

Cái mũi (động vật)                                                                  코

Cái vi cá                                                                                  비늘

Cào cào                                                                                   방아깨비

Cáo                                                                                          여우

Cá hương                                                                                향어

Cá mòi                                                                                     참치

Cá trích                                                                                   청어

Cái lưỡi                                                                                   혀

Cột sống                                                                                  척추

Cóc                                                                                          두꺼비

Con (đơn vị tính động vật)                                                       마리

Con bào ngư                                                                           전복

Con bê                                                                                     송아지

Con bò                                                                                    소

Con cái                                                                                    암놈, 암컷

Con cắt, diều hâu                                                                    매

Con chó biển                                                                           물개

Con chồn                                                                                 너구리, 담비

Con dòi, ấu trùng ruồi                                                             구더기

Con đực                                                                                  수컷, 숫놈

Con én, con nhạn                                                                    제비

Con ễnh ương                                                                         맹꽁이

Con gián                                                                                  바퀴벌레

Con lằng, ruồi vàng                                                                 똥파리

Con lừa                                                                                   당나귀

Con lươn                                                                                 장어

Con mẹ (động vật)                                                                  어미

Con này làm mồi cho con kia                                                  먹이연쇄

Con sò                                                                                     패류

Cò                                                                                           황새

Côn trùng (nói chung)                                                             벼룩, 곤충, 곤충류

Công                                                                                       공작

Cú mèo                                                                                    부엉이, 올빼미

Cua hoa, con ghẹ                                                                    꽃게

Cua                                                                                          게

Cúc cu (tiếng gáy)                                                                   구구구

Cừu                                                                                         면양

Chạch                                                                                      미꾸라지

Châu chấu                                                                               메뚜기

Chích chích (tiếng kêu của chim sẻ)                                       짹짹

Chim ác là, chích chòe lớn                                                      까치

Chim bồ câu                                                                            비둘기

Chim cánh cụt                                                                         펭귄

Chim di cư theo mùa                                                              철새

Chim gõ kiến                                                                           딱따구리

Chim muông rừng                                                                   산짐승

Chim phượng hoàng                                                               봉황

Chim sáo                                                                                 구관조

Chim sẻ                                                                                   참새

Chim sơn ca, con chiền chiện                                                종달새

Chim trắng, bạch điểu                                                             백조

Chim vàng anh                                                                        꾀꼬리

Chim vẹt                                                                                 잉꼬

Chim                                                                                       새

Chíp chíp (tiếng gà con kêu)                                                    삐약삐약

Chó con                                                                                   강아지

Chó sói                                                                                    늑대

Chó tạp                                                                                   똥개

Chó                                                                                         개

Chó Phung san ở Hàn Quốc                                                  풍산개

Chồn                                                                                       담수어

Chuồn chuồn                                                                           잠자리

Chuột chù                                                                               두더지

Chuột đồng                                                                             들쥐

Chuột hoặc chim kêu                                                              찍찍

Chuột nhắt                                                                              생쥐

Chuột                                                                                      쥐

Da động vật                                                                            가축

Dạ thú                                                                                     야수

Dây nhện                                                                                 거미줄

Dê đen                                                                                     흑염소

Dê                                                                                           염소

Di truyền                                                                                 유전

Diều hâu                                                                                  독수리

Dơi                                                                                          박쥐

Đầu (động vật)                                                                        머리

Đẻ con                                                                                     새끼 치다

Đẻ, sinh                                                                                   낳다

Đỉa, con vắt                                                                             거머리

Đom đóm                                                                                개똥벌레/ 반딧불이

Động vật ăn tạp                                                                      잡식동물

Động vật ăn thịt                                                                      육식동물

Động thân nhiệt thay đổi                                            변온동물

Động vật hoang dã                                                                 야생동물

Động vật máu lạnh                                                                  냉혈동물

Động vật nuôi làm cảnh                                                          애완동물

Động vật xương sống                                                             무척추동물

Đốt (động vật có đốt)                                                             마디

Đột biến gien                                                                          변태

Đười ươi                                                                                 고릴라, 유인원

Ếch nhái                                                                                  개구리

Ếch ộp (tiếng nhái kêu)                                                           개굴개굴

G ấu trúc                                                                                 반달곰

Gà con                                                                                     병아리

Gà lôi cái                                                                                 까투리

Gà lôi trống                                                                             장끼

Gà lôi                                                                                      메추라기

Gà                                                                                           닭

Gà tây                                                                                     칠면조

Gấu bắc cực                                                                            북극곰

Gâu gâu                                                                                   멍멍

Gấu trắng                                                                                백곰

Gấu                                                                                         곰

Gọng vó                                                                                  소금쟁이

Gõ kiến                                                                                   크낙새

Gia súc                                                                                    가죽

Giao phối                                                                                교미하다

Giấc ngủ đông                                                                         겨울잠

Giun, con trùng                                                                       지렁이

Hạc trắng                                                                                두루미

Hạc, con chim trắng                                                                백로

Hải cẩu                                                                                    갈매기

Hạc                                                                                          학

Hà mã                                                                                      하마

Hải sâm                                                                                   해삼

Hầm, hừ (tiếng hổ gầm)                                                          어흥

Hệ sinh thái                                                                             생태계

Hổ                                                                                           호랑이, 범

Hoàng hạc                                                                               홍학

Hót (chim)                                                                               지저귀다

Hươu cao cổ, con kỳ lân                                                         기린

Hươu sao                                                                                꽃 사슴

Hươu                                                                                       노루

Hươu                                                                                       사슴

Kém tằm                                                                                 고치

Kén tằm                                                                                  누에

Kiến                                                                                        개미

Kiểu dáng mình                                                                      음매

Ký sinh trùng                                                                          기생충

Ký sinh, sống tầm gửi                                                             기생하다

Khỉ                                                                                          원숭이

Khóc, kêu (dộng vật)                                                              울다

Khuẩn, vi khuẩn                                                                      균

Khuẩn đại tràng (gây viêm bàng quang)                                 대장균

Khuẩn lên men                                                                        유산균

Khủng long                                                                             공룡

La                                                                                            노새

Lạc đà                                                                                     낙타

Lăng quăng (ấu trùng muỗi)                                                   장구벌레

Loài biết bay                                                                           날짐승

Loại cá thờn bơn dài 30cm                                                    꽁치

Loài chim                                                                                조류

Loài ngựa lùn bé                                                                     조랑말

Loài rắn độc                                                                            독사

Loại trùng bướm ăn lá thông                                                  송충이

Lông                                                                                        털

Loài côn trùng giống bò cạp                                                   집게벌레

Loài  ếch rất to                                                                        황소개구리

Loài động vật có vú                                                                포유류

Loài nguyên chủng                                                                토종

Loài vi sinh vật sống trong nước (planton)                            플랑크톤

Lông mao                                                                                깃털

Lợn rừng                                                                                 멧돼지

Lợn, con heo                                                                           돼지

Lợn, heo rừng                                                                         산돼지

Luận thuyết tiến hóa                                                               진화론

Luật tạo hóa, luật sáng tạo                                                     창조론

Lưng (động vật)                                                                      등

Màu ngụy trang                                                                       보호색

Mắt                                                                                          눈

Mặt, khuôn mặt                                                                       얼굴

Meo meo                                                                                 야옹

Mèo rừng                                                                                살쾡이

Mèo                                                                                         고양이

Móng chân                                                                              발굽

Mọt gạo                                                                                   쌀벌레

Mọt ngũ cốc                                                                            바구미

Mối, con mọt                                                                           좀 벌레

Mồi, thức ăn (của động vật)                                                   먹이

Muỗi                                                                                        모기

Mực                                                                                         오징어

Đà điểu                                                                                    타조

Nấm mốc trên thực vật                                                           곰팡이

Đẻ ra con (động vật)                                                               태생

Niềng niệng                                                                             물방개

Động vật ăn cỏ                                                                        초식동물

Động vật có xương sống                                                         척추동물

Động vật nhiệt độ cơ thể không thay đổi                                 항온동물

Động vật quý hiếm                                                                 천연기념물

Nòng nọc                                                                                올챙이

Đười ươi                                                                                 침팬지

Nở ra (từ trứng)                                                                      부화

Nơi nuôi gia súc                                                                      사육장

Nuôi lớn                                                                                  키우다

Nuôi gia súc                                                                            사육하다

Nuôi                                                                                        길들이다

Nghêu sò                                                                                 조개

Ngỗng trời                                                                              거위

Ngủ đông (của động vật)                                                        동면

Ngựa con                                                                                망아지

Ngựa vằn                                                                                얼룩말

Ngựa                                                                                       말

Ngực                                                                                       가슴

Nhái xanh, nhái sống trên cây                                                청개구리

Nhân ngư                                                                                인어

Nhện                                                                                       거미

Nhím                                                                                       고슴도치

Nhộng                                                                                     번데기

Ong chúa                                                                                 여왕벌

Ong thợ                                                                                   일벌

Ong                                                                                         굴

Ong                                                                                         벌

Ốc vặn                                                                                     우렁이

Phần mình, phần thân (của động vật)                                    몸통

Phần ruột của ốc, thịt động vật                                               살

Phân tử di truyền                                                                    유전자

Phù du                                                                                     하루살이

Phượng hoàng                                                                         불사조

Quạ                                                                                         까마귀

Quác quác (tiếng quạ kêu)                                                      까악까악

Quec quec                                                                               꽥꽥

Quen thói                                                                                습관이 몸에 배다

Quy luật tự nhiên                                                                    자연법칙

Rái cá                                                                                      수달

Rái cá biển                                                                              해달

Rắn chỉ                                                                                    실뱀

Rắn chuông                                                                             방울뱀

Rắn trắng                                                                                백사

Rắn                                                                                          뱀

Răng                                                                                        이

Râu động vật                                                                           더듬이

Rệp                                                                                          빈대

Rết                                                                                          지네

Rồng                                                                                       용

Rùa                                                                                          거북이

Ruồi                                                                                        파리

Sâu bọ                                                                                     벌레

Sẻ đá                                                                                       십자매

Sên                                                                                          골뱅이

Sên                                                                                          달팽이

Sinh ra                                                                                     탄생, 태어나다

Sinh sản                                                                                   번식하다

Sinh tồn do thích ứng với hoàn cảnh, môi trường                  적자생존

Sò lớn                                                                                      대합

Sò, con ốc                                                                               소라

Sóc                                                                                          다람쥐, 족제비

Sứa                                                                                          해파리

Sơn dương, dê rừng                                                               산양

Sủa, gào, tru tréo (thú)                                                            짖다

Sư tử biển                                                                               바다사자

Sư tử                                                                                       사자

Sừng                                                                                        뿔

Tạp chủng                                                                               잡종

Tế bào nhân                                                                             핵

Tê giác                                                                                     코뿔소

Tế bào                                                                                     세포

Tôm hùm                                                                                 대하

Tôm sống trong vỏ ốc                                                             가재

Tôm                                                                                         새우

Tu hú                                                                                       두견새, 뻐꾸기

Tu ti (tếng dế kêu)                                                                   귀뚤귀뚤

Tuần lộc                                                                                   순록

Thằn lằn, con tắc kè                                                                도마뱀

Thiên địch                                                                               천적

Thiên nga                                                                                고니

Thịt kẻ yếu là mồi của kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé                 약육강식

Thỏ rừng                                                                                 산 토기

Thỏ                                                                                          토끼

Thú đồng                                                                                 들짐승

Thuần chủng                                                                           순종

Thú nuôi ở nhà                                                                        집짐승

Thú vật                                                                                    짐승

Trai biển                                                                                 홍합

Trăn lớn                                                                                   이무기

Trăn                                                                                         구렁이

Trâu                                                                                         물소

Trứng đà điểu                                                                          타조 알

Trùng có hại                                                                            해충

Trứng chim                                                                              새알

Trứng động vật                                                                        알

Trứng gà lôi                                                                             메추리 알

Trứng gà                                                                                  계란

Trứng vịt                                                                                 오리 알

Uyên ương                                                                              원앙

Ve sầu                                                                                      쓰르라미

Ve ve                                                                                       매미, 맴맴

Vẹt                                                                                          앵무새

Vét, con ve sống trên mình động vật                                      진드기

Vi khuẩn                                                                                  세균

Vi sinh vật                                                                               미생물

Vi trùng, vi khuẩn                                                                   바이러스

Vi, vây cá                                                                                지느러미

Vẹt trống có màu sắc đẹp                                                       청둥오리

Vịt                                                                                           오리

Vỏ bọc ngoài (cây)                                                                  껍질

Vỏ, mu, mai (động vật)                                                           껍데기

Voi                                                                                           코끼리

Vòng mồi (động vật ăn cỏ lại bị động vật ăn thịt ăn)               먹이사슬

Vù vù                                                                                      훨훨

Vườn thú                                                                                동물원

Xương                                                                                     뼈

 

 

 

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.