TRƯỜNG HÀN NGỮ VIỆT HÀN KANATA –

가나가한국학어학당

ĐẢM BẢO 100% VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP


ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  [section]

  [row style="collapse"]

  [col span="8" span__sm="12" padding="0px 20px 0px 0px"]

  Họ và tên*:

  Ngày sinh*:

  Địa chỉ hiện tại*:

  Số điện thoại*:

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  Địa chỉ email*:

  Nghề nghiệp*:

  Hộ khẩu:

  [/col]

  [/row]
  [row style="collapse"]

  [col span__sm="12"]

  Nội dung đăng ký nhập học

  Lớp đăng ký*:

  Ngày học*:

  Ca học*:

  Bạn biết đến Kanata*:

  Khi tư vấn, bạn đã thấy*:

  Nhân viên tư vấn hỏi bạn bao nhiêu câu?*

  Bạn được tư vấn*: phút

  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]

  Từ khi liên lạc lần đầu đến khi đi học là bao lâu?*

  Nhân viên tư vấn gọi cho bạn bao nhiêu lần trước khi đi học*: lần

  [/col]
  [col span="6" span__sm="12" padding="0px 0px 0px 20px"]

  Bạn đã được xếp lớp chưa?*

  Bạn đã lấy hoá đơn chưa?*

  [/col]
  [col span__sm="12"]

  Trình độ tiếng Hàn hiện nay/đã từng học ở?*

  Liệt kê trung tâm tiếng Hàn bạn biết:*

  Trong đó tốt nhất là:

  Bạn đã tìm hiểu trung tâm khác?*

  Tên trung tâm đã tìm hiểu:

  Bạn chọn Kanata vì?*

  Bạn đang làm ở công ty Hàn Quốc?*

  Công ty ở đâu?

  Lý do học tiếng Hàn:*

  Bạn đi học cùng với?*

  Ngoại ngữ đã biết/mức độ:*

  Biết tiếng:

  Mức độ:

  Cần bao lâu để quyết định học tiếng Hàn?*

  Mức học phí có thể trả:*

  Thời gian dự định học tiếng Hàn:* / tháng

  Thời gian, cự ly bạn di chuyển đến trường:*

  Mục tiêu học tiếng Hàn Quốc:*

  [/col]

  [/row]

  [/section]