TỪ HÁN – HÀN – VIỆT

 1. 실험
 2. 실현              
 3. 실효  
 4. 심각
 5. 심경             
 6. 심덕  
 7. 심란
 8. 심령  
 9. 심리

O

 1. 악순환
 2. 악연             
 3. 악조건  
 4. 악풍
 5. 안거
 6. 안녕              
 7. 안락
 8. 안심
 9. 안위
 10. 안전
 11. 안정
 12. 암거래
 13. 암살
 14. 암시           
 15. 암호
 16. 압도
 17. 압력
 18. 압류             
 19. 압송
 20. 압수
 21. 압제              
 22. 애국
 23. 애모
 24. 애정             
 25. 액면
 26. 액운             
 27. 액체
 28. 액화
 29. 야경
 30. 야광           
 31. 야망
 32. 야성
 33. 야수
 34. 야심             
 35. 야인
 36. 야전
 37. 야회
 38. 약도
 39. 약사
 40. 약속
 41. 약술
 42. 약정
 43. 약제
 44. 약조  
 45. 약초
 46. 약품
 47. 약혼
 48. 약효
 49. 양각
 50. 양계           
 51. 양궁
 52. 양극
 53. 양금           
 54. 양담배  
 55. 양도  
 56. 양동작전
 57. 양력
 58. 양로
 59. 양모            
 60. 양보
 61. 양복             
 62. 양부
 63. 양부모
 64. 양분  
 65. 양상
 66. 양생              
 67. 양식             
 68. 양심
 69. 양약             
 70. 양원
 71. 양육             
 72. 어감
 73. 어뢰             
 74. 어민  
 75. 어법  
 76. 어부  
 77. 어선             
 78. 어업
 79. 어학             
 80. 언론             
 81. 언어
 82. 언쟁
 83. 엄금
 84. 엄밀  
 85. 엄벌
 86. 엄선  
 87. 엄숙
 88. 업  
 89. 업계
 90. 업무             
 91. 업적            
 92. 여객
 93. 여건            
 94. 여공
 95. 여관
 96. 여교사
 97. 여군
 98. 여권
 99. 여급            
 100. 여론
 101. 여비
 102. 여사
 103. 여성
 104. 여신             
 105. 여왕             
 106. 여행           
 107. 역경             
 108. 역무원            
 109. 역습             
 110. 역작           
 111. 역적
 112. 역전
 113. 역점              
 114. 연구
 115. 연대
 116. 연락             
 117. 연료
 118. 연루
 119. 연맹
 120. 연방
 121. 연변
 122. 연속
 123. 연수           
 124. 연예
 125. 연합             
 126. 열대             
 127. 염증  
 128. 염치             
 129. 영고
 130. 영광
 131. 영구
 132. 영내
 133. 영농              
 134. 영리
 135. 영문  
 136. 영민  
 137. 영부인
 138. 영사

Nội dung chi tiết liên hệ văn phòng Kanata !

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)
0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
()
x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.