Khóa đào tạo :  Từ vựng chuyên ngành

Đối tượng tuyển sinh : Tất cả các đối tượng học tiếng Hàn

Thời gian đào tạo : 48 tiết / 2 tháng

Thời gian học : Thứ 7 – CN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

A. V LÝ THUYT :

  • Phải đạt được một số từ thông dụng, từ chuyên ngành.
  • Có khả năng dịch từ Việt sang Hàn, Hàn sang Việt khi áp dụng các từ chuyên ngành.

B. V KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC :

  • ­Có khả năng nắm bắt một số từ vựng chuyên ngành.
  • Sử dụng các từ chuyên ngành trong giao tiếp với người Hàn, dịch thuật văn bản tiếng Hàn …

PHÂN BỐ THỜI GIAN TRONG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO :

STTNội dung đào tạoPhân bố thời gian (tiết)
Lý  thuyết

(tiết)

Thực hành

(tiết)

Kiểm tra cuối khóa

(tiết)

Tổng số

(tiết)

1XÂY DỰNG23 TIẾT23 TIẾT2 TIẾT48 TIẾT
2THƯƠNG MẠI-NGÂN HÀNG
3DU LỊCH
4THẨM MỸ
5MỸ PHẨM
6NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN
7TỔ CHỨC SỰ KIỆN
8TRUYỀN THÔNG
9ĐIỆN TỬ
10MAY MẶC-GIẦY DÉP
11THỰC PHẦM

Giáo trình từ vựng chuyên ngành tiếng Hàn và luyện tập do Kanata biên soạn.