CƠ SỞ NAM KỲ KHỞI NGHĨA - Q3

CƠ SỞ QUANG TRUNG - GÒ VẤP

CƠ SỞ TÂN PHONG - Q.7

CƠ SỞ TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH - TÂN BÌNH