Th.S: LÊ HUY KHOA – Hiệu trưởng Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

Email: [email protected] Tel: 0913 101 919

Học vấn chuyên ngành :

  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành Tiếng Trung – Tiếng Anh
  • Tốt nghiệp chương trình tiếng Hàn trường đại học Yonsei Hàn Quốc
  • Tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học KHXHNV TP Hồ Chí mình
  • Tốt nghiệp MBA của đại học South Columbia Mỹ Kinh nghiệm
  • Phòng nhân sự công ty Sambuvina, phó trưởng đại điện công ty Suleco tại Seoul
  • Phụ trách Lao động tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
  • Tổng giám đốc công ty Liên doanh Daou Việt Nam
  • Giảng viên tiếng Hàn các trường đại học tại TP.HCM
  • Hiệu trưởng trường Hàn ngữ Kanata, phiên dịch cao cấp tiếng Hàn Quốc.

Biên soạn, dịch thuật:

Tác giả của từ điển Hàn Việt đầu tiên, từ điển Hàn – Việt trên Naver, đại từ điển Hàn -Việt, đàm thoại giao tiếp tiếng Việt, đàm thoại tiếng Hàn, từ điển thương mại thông dụng tiếng Việt, dịch hồi ký Tổng thống Hàn Quốc Lee Myong Bak “Không có gì là huyền thoại”, hồi ký của Chủ tịch tập đoàn Huyndea “ Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách “ ..và hơn 30 giáo trình giảng dạy, dịch thuật.

Kinh nghiệm phiên dịch:

Hơn 20 năm làm công tác giảng dạy, biên dịch và phiên dịch tiếng Hàn- 10 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc.